Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 24 Mαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής. Η ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Νοσηλευτών), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην πιο πάνω συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η έγκριση πρόσθετων κονδυλίων για την κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ του 2008.

Ειδικότερα, οι σκοποί και οι επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι οι εξής:

1. Η δημιουργία Προγράμματος Εξομοίωσης Πτυχίου Νοσηλευτικής. Το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρεται σε απόφοιτους της Νοσηλευτικής Σχολής και θα απονέμει πτυχίο εξομοίωσης ισότιμο με το πτυχίο που απονέμεται στους απόφοιτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Νοσηλευτική ή Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τον ιδρυτικό του νόμο. Επίσης, θα προσφέρονται και τέσσερα προγράμματα κατάρτισης στις ακόλουθες ειδικότητες: Μαιευτική, εντατική νοσηλευτική, νοσηλευτική ψυχικής υγείας, διοίκηση μονάδων υγείας.

2. Η δημιουργία είκοσι έξι θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού με απόσπαση, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και μετά από έγκριση της πολιτικής από το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να παραχωρηθεί άδεια άνευ απολαβών σε είκοσι έξι νοσηλευτικούς λειτουργούς. Οι νοσηλευτικοί λειτουργοί θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων από το ΤΕΠΑΚ, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες σε εργαστηριακά μαθήματα και για σκοπούς συντονισμού της κλινικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής, σύμφωνα με την πρακτική για απόσπαση αντίστοιχου αριθμού νοσηλευτικών λειτουργών για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Σχολής, της οποίας το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ αποτελεί μετεξέλιξη.

3. Τέλος, αυξάνονται ορισμένα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2008, των οποίων οι αρχικές πιστώσεις κρίνονται ανεπαρκείς.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή υπέδειξε προς το αρμόδιο υπουργείο και το ΤΕΠΑΚ ότι θα πρέπει το υπό αναφορά νομοσχέδιο να αντικατασταθεί από άλλο διαμορφωμένο νομοσχέδιο, το οποίο να τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2008, αφού το έτος έχει ήδη παρέλθει και δεν μπορεί να εξετάζεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός για αυτό.

Το αρμόδιο υπουργείο, με επιστολή του ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2009, ανταποκρινόμενο στην υπόδειξη της επιτροπής, απέστειλε νέο διαμορφωμένο νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2008 Νόμου του 2007 Νόμος του 2009», του οποίου οι σκοποί και οι επιδιώξεις παρέμειναν τα ίδια.

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ δήλωσαν ότι για τον προϋπολογισμό του 2008 δεν απαιτείται αύξηση της κρατικής χορηγίας, διότι η κάλυψη των πιστώσεων που κρίθηκαν ανεπαρκείς θα γίνει με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα του ΤΕΠΑΚ.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του διαμορφωμένου νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2008 Νόμου του 2007 Νόμος του 2009».

 

 

7 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων