Αρχείο

    

Έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών:

               Κοινοβουλευτική Επιτροπή

               Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Ντίνα Ακκελίδου, πρόεδρος

               Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος

Σκεύη Κουκουμά

               Αντρέας Φακοντής

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

               Σκεύη Κουκουμά

Στέλλα Κυριακίδου

               Μαρία Κυριακού

Ρούλα Μαυρονικόλα

               Ιωνάς Νικολάου

 

               Αντώνης Αντωνίου

 

               Ρούλα Μαυρονικόλα

Oι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησαν από κοινού το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών τους, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5 Ιουνίου 2008 και 26 Μαρτίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων των επιτροπών, κλήθηκαν και εξέφρασαν θέσεις και απόψεις ενώπιόν τους εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Διοικήσεως, εκπρόσωποι της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών και της Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών σε Θέματα Εργασίας και Απασχόλησης.

Η εν λόγω Οδηγία αναδιατυπώνει και ενοποιεί τις κύριες διατάξεις των υφιστάμενων Οδηγιών που αφορούσαν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των φύλων, ώστε να καταστούν πιο εύχρηστες, καθώς και για να ενσωματωθούν στη νομοθεσία εξελίξεις που απορρέουν από τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η εισαγωγή διατάξεων για εξωδικαστική προστασία των θυμάτων διακρίσεων λόγω φύλου με την υποβολή σχετικής καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως.

2. Η παροχή ανεξάρτητης συνδρομής στα θύματα διακρίσεων από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

3. Η παραχώρηση δυνατότητας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να αρχίζουν, με την έγκριση του προσώπου του οποίου θίγονται τα δικαιώματα, τις προβλεπόμενες δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες εξ ονόματος ή προς υπεράσπιση των θυμάτων διακρίσεων.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο μελετήθηκε από τις δύο επιτροπές στα πλαίσια της εξέτασης πακέτου νομοσχεδίων και κανονισμών που κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία για την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πιο πάνω αναφερόμενη Οδηγία. Ως εκ τούτου, όλα όσα συζητήθηκαν στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου αναφέρονται σε άλλη σχετική έκθεση, που επίσης υποβάλλεται στην ολομέλεια του σώματος από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, για αριθμό νομοσχεδίων και κανονισμών με συναφείς σκοπούς.

Συναφώς, οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά πλειοψηφία των προέδρων και των μελών τους βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους των δύο επιτροπών βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, παρ’ όλο που τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, εκφράζουν προβληματισμό αναφορικά με τα θέματα που αφορούν την ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση, σύμφωνα και με την υπό αναφορά Οδηγία, τόσο όσον αφορά τη σύνθεση όσο και τη λειτουργία της. Περαιτέρω, δηλώνουν ότι ο διορισμός των μελών της επιτροπής αυτής δε γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διορίζονται τα μέλη του δικαστηρίου, όπως ισχύει στις πλείστες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η σύνθεση των μελών της επιτροπής δε διασφαλίζει την αντικειμενικότητα των γνωμοδοτήσεων και συστάσεων προς την κυβέρνηση αναφορικά με τα ζητήματα ισότητας των δύο φύλων και την παροχή αντικειμενικών και ανεξάρτητων συμβουλών και συστάσεων για τα θέματα αυτά, γεγονός που αποτελεί βασική επιδίωξη της σχετικής Οδηγίας και του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

 

7 Απριλίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων