Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Tάκης Χατζηγεωργίου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαρτίου 2009. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους εν λόγω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 73(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου και του άρθρου 31 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμών.

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η απαλλαγή των μοτοσικλετών από φόρους κατανάλωσης, όταν αυτές αποτελούν μέρος των προσωπικών ειδών προσώπου που μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από τρίτη χώρα στην Κύπρο.

2. Η απαλλαγή από δασμούς και φόρους κατανάλωσης διάφορων μεταχειρισμένων εμπορευμάτων, όπως είναι ο εξοπλισμός γραφείου που παραχωρείται σε δικαιούχες υπεράκτιες εταιρείες ή στο δικαιούχο αλλοδαπό προσωπικό τους, με εξαίρεση τα αυτοκίνητα ηλικίας έξι ετών από την ημέρα παραχώρησής τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των υπό αναφορά κανονισμών παρέχεται απαλλαγή από τους φόρους κατανάλωσης σε μεταχειρισμένα μηχανοκίνητα οχήματα σαλούν και παντός εδάφους που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από τρίτη χώρα στη Δημοκρατία.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Κανονισμός 918/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983, ο οποίος αφορά τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών, ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς στα προσωπικά είδη ιδιώτη που μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στον εν λόγω κανονισμό ως προσωπικά είδη καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και οι μοτοσικλέτες, οι οποίες δεν επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως σε εξοπλισμό γραφείων, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα τηλεομοιότυπα, οι τηλεοράσεις και οι φωτοτυπικές μηχανές. Η δασμολογική διευθέτηση των εν λόγω εμπορευμάτων αφορά μικροποσά δασμών και φόρων λόγω του ότι οι συντελεστές δασμού για τα εν λόγω είδη είτε έχουν μηδενιστεί είτε είναι τόσο χαμηλοί, που το διοικητικό κόστος για την τελωνειακή διευθέτησή τους είναι δυσανάλογο σε σχέση με τους οφειλόμενους δασμούς και φόρους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου της βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού ανέφερε ότι η ομάδα του θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

31η Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων