Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανδρέα Αγγελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος και Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να υπαχθούν στο μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 5% οι υπηρεσίες εστιατορίου και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες επισιτισμού, εξαιρουμένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπίρας και κρασιού.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σε νόμο κυβερνητικό νομοσχέδιο με το οποίο επίσης τροποποιείται ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος, ώστε να μειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ από 8% σε 5% για διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα αυτού, στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Όπως είναι επίσης γνωστό, στο στάδιο της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος είχε υποβληθεί εισήγηση για συμπερίληψη στον υπό ψήφιση νόμο διατάξεων με τις οποίες διευκρινιζόταν ότι η διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, παρόμοιους χώρους, όπως και σε καταλύματα διακοπών περιλαμβάνει και την παροχή πρωινού, την ημιδιατροφή, την πλήρη διατροφή και την κατανάλωση ποτών (μη οινοπνευματωδών) και αναψυκτικών στους ίδιους χώρους. Επιπρόσθετα, είχε γίνει εισήγηση για υπαγωγή στον ίδιο μειωμένο συντελεστή 5% των υπηρεσιών εστιατορίου και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών επισιτισμού, εξαιρουμένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπίρας και κρασιού.

Οι πιο πάνω εισηγήσεις ενσωματώθηκαν στον ψηφισθέντα νόμο μετά την υιοθέτηση από την ολομέλεια του σώματος αριθμού τροπολογιών που στόχευαν στα πιο πάνω.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε το σχετικό νόμο προς επανεξέταση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος.

Η ολομέλεια της Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη σημερινή της συνεδρία αποδέχθηκε την αναπομπή, υιοθετώντας όμως παράλληλα την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών για τροποποίηση του αρχικού νομοσχεδίου με την οποία επεκτείνεται η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε 5%, ώστε να καλύπτει και όλο το λεγόμενο “τουριστικό πακέτο”. Συναφώς, στο νόμο όπως διαμορφώθηκε και επαναθεσπίστηκε από τη Βουλή δε συμπεριλήφθηκε η επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ σε υπηρεσίες εστιατορίων και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες επισιτισμού, πρόνοια για την οποία η κυβέρνηση είχε εκφράσει τη διαφωνία της.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, επειδή η κυβέρνηση έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή της διά της αναπομπής του προαναφερθέντος νόμου αναφορικά με το συγκεκριμένο μέτρο που είχε περιλάβει η Βουλή στο νομοθέτημα κρίθηκε σκόπιμο η συγκεκριμένη εισήγηση να προωθηθεί μεμονωμένα με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, της οποίας αποτελεί το αντικείμενο ρύθμισης. Με τον τρόπο αυτό η προώθηση και η εφαρμογή του νομοθετήματος που αφορά τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε σχέση με τις ξενοδοχειακές μονάδες, καταλύματα κ.λπ. δεν κινδυνεύει να καθυστερήσει, αφού η συμφωνία της κυβέρνησης με τις πρόνοιές του, όπως διαμορφώθηκαν, είναι δεδηλωμένη.

Υπό το φως των πιο πάνω, κρίθηκε σκόπιμη η κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, με την οποία προτείνεται η υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% και των υπηρεσιών εστιατορίων και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών επισιτισμού, εξαιρουμένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπίρας και κρασιού.

Σύμφωνα με τη θέση της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής, η προτεινόμενη με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες εστιατορίων και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών επισιτισμού στοχεύει επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος και γενικότερα της οικονομίας μας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται εναντίον της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

2 Απριλίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων