Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο  «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Περδίκης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2009. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής η γενική διευθύντρια και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και ο διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι του συνδέσμου “Οι Φίλοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου”.

Στον υπό αναφορά προϋπολογισμό υπάρχει πρόνοια για έσοδα ύψους €10.350.000, καθώς και πρόνοια για ισόποσα έξοδα.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται κατά κεφάλαιο στα ακόλουθα:

1. Χορηγίες και συνεισφορές 6.800.000

2. Δίδακτρα 3.162.281

3. Έσοδα και δάνεια 402

4. Διάφορες εισπράξεις 387.679

5. Αποθεματικό από μεταφορά εσόδων

προηγούμενων ετών -

Σύνολο 10.350.000

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα αναλύονται κατά κεφάλαιο στα ακόλουθα:

1. Τρέχουσες δαπάνες 4.546.825

2. Λειτουργικές δαπάνες 1.158.000

3. Διαχειριστικά έξοδα 1.803.947

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 2.215.000

5. Δαπάνες στέγασης 50.000

6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 576.228

Σύνολο 10.350.000

Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε σημείωμα που απέστειλε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην επιτροπή, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προσφέρει για την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010 ένα πτυχιακό πρόγραμμα, τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα, τέσσερα διδακτορικά προγράμματα, μία αυτοτελή θεματική ενότητα (ΘΕ) πτυχιακού επιπέδου και έντεκα αυτοτελείς ΘΕ μεταπτυχιακού επιπέδου.

Στην παρούσα φάση φοιτούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 206 φοιτητές (ηλικίας από 25 μέχρι 49 ετών­), ενώ οι φετινές αιτήσεις εισδοχής στα προγράμματά του ανέρχονται στις 8 536. Από αυτές οι 6 118 είναι έγκυρες.

Το κάθε πρόγραμμα έχει τα δικά του κριτήρια εισδοχής. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, δεδομένης και της φύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποτελεί η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου.

2. Τα προγράμματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

α. Πτυχιακά προγράμματα (σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό).

β. Μεταπτυχιακά προγράμματα [διοίκηση μονάδων υγείας, επιστήμες της αγωγής, ειδίκευση στα πληροφορικά συστήματα, διοίκηση επιχειρήσεων (αυτοχρηματοδοτούμενο)].

γ. Διδακτορικά προγράμματα (διοίκηση μονάδων υγείας, επιστήμες της αγωγής, σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό και ειδίκευση στα πληροφορικά συστήματα).

3. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η παροχή ειδικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης ως αυτοτελούς θεματικής ενότητας σε τομείς όπου η συνεχής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη λειτουργική διαδικασία.

4. Η διαδικασία εισδοχής στα διάφορα προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου γίνεται μέσω αδιάβλητων αλγορίθμων μοριοδότησης που είναι καταχωρισμένοι στο διαδίκτυο και ο υποψήφιος φοιτητής, συμπληρώνοντας την αίτησή του με τα απαραίτητα στοιχεία και κριτήρια, εισέρχεται σε σειρά επιλεξιμότητας.

5. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μοναδικό ανοικτό πανεπιστήμιο στον κόσμο όπου οι φοιτητές των προπτυχιακών προγραμμάτων δεν πληρώνουν δίδακτρα και ούτε τα καταβάλλει το κράτος στο πανεπιστήμιο. Έτσι, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον και τη μεγάλη ζήτηση που έχουν διάφορα προπτυχιακά προγράμματα σε τομείς αιχμής της οικονομίας μας, αλλά και ευρύτερα, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής στρατηγικής της χώρας μας, αυτά δεν μπορούν να προσφερθούν στο παρόν στάδιο, αφού κρίνονται ασύμφορα.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ύψος του εν λόγω προϋπολογισμού, καθώς και για τις περικοπές που έγιναν από το αρχικό ποσό που είχε εισηγηθεί στα αρμόδια εμπλεκόμενα υπουργεία. Ειδικότερα, από τα €13,5 εκατομ., που αρχικά είχε ζητήσει το πανεπιστήμιο, δόθηκαν μόνο €6,8 εκατομ. ως χορηγία. Όπως επισήμανε ο ίδιος και γραπτώς, μέσω υπομνήματος που κατέθεσε στην επιτροπή, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 2009 ισοδυναμεί με ουσιαστική μείωση, αφού το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπαίνει στο τρίτο έτος λειτουργίας του και θα έπρεπε λογικά να λάμβανε αύξηση τουλάχιστο της τάξης του 50%.

Όπως επίσης ανέφερε ο ίδιος, ως αποτέλεσμα του πολύ περιορισμένου προϋπολογισμού για το 2009, δε θα μπορέσουν να προσφερθούν φέτος τα νέα επίκαιρα και πολυζήτητα προγράμματα που σχεδίαζε το πανεπιστήμιο και ειδικότερα τα μεταπτυχιακά προγράμματα στη διαχείριση του περιβάλλοντος και στην επικοινωνία, στα μέσα και στον πολιτισμό.

H γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το ύψος του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2009 κρίνεται ικανοποιητικό για τη συνέχιση της ανάπτυξής του. Όπως επισήμανε η ίδια, υπήρξε αύξηση όσον αφορά τις τρέχουσες δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών του πανεπιστημίου και τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού λήφθηκαν υπόψη διάφορες παράμετροι όπως η επέκτασή του, η αύξηση του αριθμού των φοιτητών του, η ανάγκη ενοικίασης κτιρίων για στέγασή του κ.λπ. Όπως δήλωσε επίσης η ίδια, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στα άλλα δύο κρατικά πανεπιστήμια και έγιναν συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποφασίζει για την κατανομή των πόρων και για το πώς αυτή θα γίνει. Σύμφωνα επίσης με την ίδια, διαφωνίες κατά τις συζητήσεις και μειώσεις κονδυλίων υπήρξαν και στα άλλα δύο κρατικά πανεπιστήμια.

Οι εκπρόσωποι του συνδέσμου “Οι Φίλοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου”, τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, με υπόμνημα που κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής, προέβησαν, μεταξύ άλλων, στον ισχυρισμό ότι η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή επικύρωσε μια σειρά από παράνομες προσλήψεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, καθώς και συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι ίδιοι τόνισαν επίσης ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έπρεπε να προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε διδάκτορες και πανεπιστημιακούς, όπως έπραξε στο παρελθόν και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με την έναρξη της λειτουργίας του, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει κάποιους από αυτούς να τους αξιοποιήσει.

Αναφορικά με το θέμα των προσλήψεων, ο διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τόνισε ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως αυτόνομο όργανο μπορεί να προβαίνει σε προσλήψεις προσωπικού, παράλληλα όμως υφίσταται και η δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη από αυτούς που διαφωνούν με τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του προϋπολογισμού αυτού, αφού μελέτησε τις πρόνοιές του, υπέβαλε αριθμό διευκρινιστικών ερωτήσεων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της. Οι ερωτήσεις και τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

1. Στο μέλλον των αποφοίτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στους τίτλους σπουδών που λαμβάνουν και στο τι γίνεται όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την προοπτική διορισμού τους στη δημόσια υπηρεσία.

2. Στο κατά πόσο ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες όσον αφορά τις προσλήψεις ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και στο κατά πόσο κατά την πραγματοποίηση αγορών από πλευράς του πανεπιστημίου αυτού ακολουθούνται οι διαδικασίες των προσφορών.

3. Στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των στόχων του πανεπιστημίου, στους τομείς που επήλθαν περικοπές και στις επιπτώσεις από τις περικοπές αυτές.

4. Στον τρόπο και στη διαδικασία με την οποία αποφασίζεται το είδος των προγραμμάτων του και στο κατά πόσο η απόφαση αυτή λαμβάνεται αυτόνομα ή σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.

5. Στα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και στην ακριβή διαδικασία που ακολουθείται όσον αφορά τη μοριοδότηση και στο κατά πόσο υπάρχει διαφάνεια.

6. Στο λόγο που δεν επιλέχθηκε πτυχιακό πρόγραμμα που να έχει ένα πιο πρακτικό αποτέλεσμα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σε σχέση με τα πιο πάνω, ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, μεταξύ άλλων, συνοπτικά επισήμανε τα ακόλουθα:

1. Όλοι οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του εν λόγω πανεπιστημίου είναι αναγνωρισμένοι και όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του ισχύουν τα ίδια με αυτά που ισχύουν για τα άλλα δύο κρατικά πανεπιστήμια.

2. Ακολουθούνται οι διαδικασίες των προσφορών και τηρείται συγκεκριμένη διαδικασία, όπως αυτή του Πανεπιστημίου Κύπρου, όσον αφορά τις προσλήψεις ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.

3. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταρτίσει πενταετές οργανόγραμμα, αλλά δυστυχώς δεν έχει πολλές από τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να έχει, ενώ με τις περικοπές που έγιναν φέτος επιδεινώνεται περαιτέρω το πρόβλημα.

4. Υπάρχει διαφάνεια και αδιάβλητη διαδικασία όσον αφορά την αξιολόγηση των υποψηφίων και τη διαδικασία μοριοδότησης.

5. Η επιλογή των προγραμμάτων και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.

Η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους όπως της αποστείλουν συμπληρωματικά ενημερωτικά στοιχεία για ορισμένα από τα θέματα που ηγέρθησαν ενώπιόν της.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού.

31η Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων