Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας  Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο κυκλοφόρησε σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 12 Μαρτίου 2009. Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος, η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού υπέβαλε αίτημα για αναβολή της συζήτησής του, προκειμένου να κατατεθούν στην επιτροπή πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις. Το εν λόγω αίτημα έγινε δεκτό από το σώμα και η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε για δύο εβδομάδες, ώστε να επανεξεταστεί από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας επανεξέτασε τον εν λόγω προϋπολογισμό σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής αναφορικά με τον εν λόγω προϋπολογισμό, καθώς και τα ζητήματα που την απασχόλησαν στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεσή της.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, βουλευτές μέλη της ζήτησαν από τους αρμοδίους πρόσθετες επεξηγήσεις αναφορικά με τα ποσά που προβλέπονται για επικοινωνία, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα (€1.000.000), καθώς και για αγορά εξοπλισμού γραφείου και επίπλων (€230.000).

Αναφερόμενοι στα πιο πάνω, οι αρμόδιοι πληροφόρησαν την επιτροπή ότι το ποσό που προτείνεται στον προϋπολογισμό για επικοινωνία, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα καθορίστηκε ενόψει της προγραμματισμένης εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) το έτος 2010. Με τη μετάθεση όμως της ημερομηνίας εφαρμογής του ΓΕΣΥ το έτος 2011, οι ίδιοι δήλωσαν ότι θα ήταν αρκετό να περιοριστεί το προτεινόμενο κονδύλι στις €300.000.

Σε σχέση με το προτεινόμενο κονδύλι που αφορά την αγορά εξοπλισμού γραφείου και επίπλων, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν στην επιτροπή ότι το κονδύλι αυτό θα διατεθεί μόνο εφόσον προσληφθεί νέο προσωπικό στον οργανισμό, ενδεχόμενο που τελεί υπό την αίρεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή τη μείωση του κονδυλίου για επικοινωνία, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα από €1.000.000 σε €300.000. Σημειώνεται ότι με την υιοθέτηση της εν λόγω εισήγησης οι δαπάνες και τα έσοδα που προβλέπει ο υπό αναφορά προϋπολογισμός διαμορφώνονται σε €12.325.301 και € 12.345.301, αντίστοιχα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2009 Νόμος του 2009».

 

31η Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων