Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Τάκης Χατζηγεωργίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 20 του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστεί το δικαίωμα εργοδότησης στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπρόσθετα να επεκταθεί το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του εν λόγω πρακτορείου από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή τροποποίησε πρόσφατα το βασικό νόμο για το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ώστε να δοθεί εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίζει με διάταγμά του τις θέσεις του οργανισμού στις οποίες δεν μπορούν να διοριστούν ή να προαχθούν πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αποτελούν θέσεις άσκησης δημόσιας εξουσίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τους προτεινόμενους κανονισμούς παρέχεται στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα διορισμού ή προαγωγής τους σε κενές θέσεις στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για θέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και αποσκοπούν στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, στις οποίες θέσεις μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να διορίζονται ή να προάγονται. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, με τους προτεινόμενους κανονισμούς επεκτείνεται το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του εν λόγω πρακτορείου από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ διαφώνησαν, ως θέμα αρχής, μόνο με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών οι οποίες ρυθμίζουν την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται, ως θέμα αρχής, την απόρριψη των προνοιών των υπό συζήτηση κανονισμών που ρυθμίζουν την επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, με επιφύλαξη σχετικά με την αναφερόμενη πιο πάνω διαφωνία μελών της, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών.

 

 

23 Μαρτίου 2009

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων