Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου  

            

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5ης  Φεβρουαρίου και 12ης Μαρτίου 2009.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να καθοριστεί ως αρμόδια αρχή για την αποτελεσματική εφαρμογή του υπό αναφορά νόμου ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και να υλοποιηθεί σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που είναι τώρα η αρμόδια αρχή, δεν έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του υπό αναφορά νόμου λόγω του ότι δε διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη.  Ως εκ τούτου, έπειτα από επανεξέταση του θέματος κρίθηκε ότι καταλληλότερο να αναλάβει την εφαρμογή του πιο πάνω νόμου είναι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, το οποίο διαθέτει το απαιτούμενο υπόβαθρο, για να ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό.

          Στα πλαίσια της μελέτης του προτεινόμενου νόμου επισημάνθηκε ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θεωρεί ως καταλληλότερο πρόσωπο για την εφαρμογή του πιο πάνω νόμου το διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και όχι τον πολιτικό προϊστάμενο του υπουργείου, δηλαδή τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.  Η θέση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής, όπως καθορίζονται στον πιο πάνω νόμο, είναι καθαρά ρυθμιστικές και τεχνικής φύσεως, αφού ο υπό αναφορά νόμος δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε εξουσία καθορισμού πολιτικής.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

23 Μαρτίου 2009

 

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων