Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ετοίμασε σχετική έκθεση, η οποία κυκλοφόρησε στις 9 Μαρτίου 2009. Με απόφαση όμως της ολομέλειας της Βουλής στις 12 Μαρτίου 2009 η συζήτησή του αναβλήθηκε, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την περαιτέρω εξέταση ορισμένων θεμάτων και να εξαχθεί η τελική τοποθέτηση όλων των πλευρών της επιτροπής.

Ειδικότερα, η πιο πάνω αναβολή σκοπό είχε την προσεκτικότερη εξέταση κάποιων θεμάτων που αφορούσαν τις εισηγήσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για διαμόρφωση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να ενσωματωθούν σ’ αυτό ορισμένες επιπρόσθετες τροποποιήσεις, οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς στην έκθεση της επιτροπής που ήδη κυκλοφόρησε.

Στην πορεία όμως ο πρόεδρος του ΙΚΥΚ με επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, ζήτησε από την επιτροπή οι εισηγήσεις του ΙΚΥΚ να μη ληφθούν υπόψη, διότι αυτές θα προωθηθούν μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου μαζί με άλλες εισηγήσεις του για περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας του ΙΚΥΚ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού επανεξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 17 Μαρτίου 2009, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

23 Μαρτίου 2009

 

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων