Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για Συνεργασία στους Τομείς της Παιδείας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Νίκος Κλεάνθους
Σωτήρης Σαμψών Γιώργος Βαρνάβα
Σκεύη Κουκουμά Δημήτρης Συλλούρης
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου και 18 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για Συνεργασία στους Τομείς της Παιδείας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού, η οποία υπογράφτηκε στη Βικτόρια των Σεϋχελλών στις 20 Αυγούστου 2008, κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθμόν 67.603 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2008.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι στόχος της συμφωνίας αυτής είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και τους λαούς τους.

Η υπό εξέταση συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη:

1. θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες στον τομέα της παιδείας και ιδιαίτερα στον τομέα της διδασκαλίας της γλώσσας μέσω άμεσων επαφών και ανταλλαγών ανάμεσα στα αναγνωρισμένα ιδρύματα και οργανώσεις·

2. θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των ανταλλαγών και της έρευνας σε προβλήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος·

3. θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία σε όλους τους τομείς του πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της τέχνης·

4. θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά μέτρα προστασίας της εθνικής κληρονομιάς και

5. θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και επικοινωνία ανάμεσα στις αντίστοιχες αρχές νεολαίας, στους νέους και στις οργανώσεις νέων των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για Συνεργασία στους Τομείς της Παιδείας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2009».

24 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων