Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Τάκης Χατζηγεωργίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμών, ώστε να επεκταθεί το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας δήλωσαν στην επιτροπή πως με τους υπό αναφορά κανονισμούς υλοποιείται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υιοθέτηση της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης και στους υπαλλήλους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. Περαιτέρω, δήλωσαν πως η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των πιο πάνω υπαλλήλων στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους θα ισχύσει κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ δήλωσαν στην επιτροπή πως διαφωνούν, ως θέμα αρχής, με την επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης που προτείνεται με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται, ως θέμα αρχής, την απόρριψη των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εισηγείται, κατά πλειοψηφία των μελών της, την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών.

16 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων