Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νικόλας Παπαδόπουλος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Γιάννος Λαμάρης

Μαρίνος Σιζόπουλος

Τάκης Χατζηγεωργίου

Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νόμων, ώστε να καταστούν δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η αναδρομική μισθολογική εξέλιξη δύο Λειτουργών Θήρας και Πανίδας, σε προσωπική βάση, για τα έτη 2001 έως 2006. Για τα έτη 2007 και 2008 η ίδια τροποποίηση προτείνεται για ένα μόνο Λειτουργό Θήρας και Πανίδας, λόγω αφυπηρέτησης του πρώτου, από την 1η Νοεμβρίου 2006.

2. Η παραχώρηση αναδρομικά μιας πρόσθετης προσαύξησης, από το 2005 έως το 2007, στους Υπαστυνόμους (Κλίμακα Α9 επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση) και στους Λοχίες (Κλίμακα Α8 επεκτεινόμενη κατά μια προσαύξηση), όπως ακριβώς ισχύει σε ανάλογες βαθμίδες της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

3. Η μεταφορά και μετονομασία ενός Πρώτου Φοροθέτη (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) σε Ανώτερο Λειτουργό Εσωτερικών Προσόδων (Κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις), η κατάργηση μιας θέσης Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων Α΄ (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) και η δημιουργία μιας νέας θέσης Ανώτερου Φοροθέτη Α΄ (Κλίμακα Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) για το έτος 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η αναδρομική εξέλιξη των Λειτουργών Θήρας και Πανίδας σε προσωπική βάση προκύπτει από το γεγονός ότι με την εξέλιξη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών σε Ταμείο Θήρας οι δύο αυτοί υπάλληλοι, οι οποίοι δε συναίνεσαν στην εν λόγω εξέλιξη, έπρεπε να προχωρήσουν στην Κλίμακα Α12 του κρατικού μισθολογίου από την 3η Ιουλίου 2001, σύμφωνα με τη δομή του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία παρέμειναν να υπηρετούν.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που προτείνονται, αυτές απορρέουν από διορθώσεις που απαιτείται να πραγματοποιηθούν σε σχέση με τις αναπροσαρμογές που τέθηκαν σε ισχύ με την ψήφιση του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ. 1) του 2007 [Ν. 38(ΙΙ)/2007], οι οποίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, διατάξεις για τη δημιουργία νέων θέσεων και κατάργηση υφιστάμενων, τη σημείωση και τη διαγραφή του διπλού σταυρού (++) σε συγκεκριμένες θέσεις, την αναπροσαρμογή της μισθοδοσίας σε κατηγορίες θέσεων και άλλες προσωπικές ρυθμίσεις, όπως αυτές προέκυψαν από σχετικές μελέτες διαχωρισμού των διαζευκτικών προσόντων στα ανάλογα σχέδια υπηρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

17 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων