Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Μαρτίου και 16 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμου, ώστε το ποσό της ειδικής χορηγίας που παραχωρείται σε τυφλούς να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο και η ειδική χορηγία να καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η ειδική χορηγία να καταβάλλεται σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις αντί σε δύο δόσεις.

2. Το ποσό της ειδικής χορηγίας να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο σε σχέση με το ποσοστό αύξησης του μέσου δείκτη τιμών καταναλωτή κατά τον τελευταίο χρόνο σε σύγκριση με το μέσο σταθμικό όρο του δείκτη αυτού κατά τον αμέσως προηγούμενο χρόνο.

3. Η καταβολή της ειδικής χορηγίας να αρχίζει την πρώτη του μηνός κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και να τερματίζεται την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο το δικαίωμα σε ειδική χορηγία λήγει.

Όπως είναι γνωστό, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία η ειδική χορηγία παραχωρείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εφόσον η οικογένεια έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει τέκνο τυφλό, λαμβάνει ειδική χορηγία ύψους €3.417.20(£2.000).

2. Εάν το τυφλό τέκνο έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, η χορηγία καταβάλλεται στο ίδιο.

Σημειώνεται επίσης ότι, με βάση την ισχύουσα μέχρι σήμερα νομοθεσία, η χορηγία καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις των €1.798.60 τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους και, εάν η αίτηση για χορηγία υποβάλλεται για πρώτη φορά μετά την 1η Ιουλίου του οικείου ημερολογιακού έτους, τότε παραχωρείται το ήμισυ της ετήσιας χορηγίας.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, καθώς και η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) συμφωνούν με την προτεινόμενη νομοθεσία, η έναρξη ισχύος της οποίας προτείνεται να είναι η 1η Ιανουαρίου 2009.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

17 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων