Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νικόλας Παπαδόπουλος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Γιάννος Λαμάρης

Μαρίνος Σιζόπουλος

Τάκης Χατζηγεωργίου

Νίκος Κουτσού

     

         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Μαρτίου 2009.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμου, ώστε αφενός να επεκταθεί το δικαίωμα σε επίδομα διακίνησης σε περισσότερα άτομα που πάσχουν από τετραπληγία και αφετέρου να αυξηθεί το ανώτατο ποσό του επιδόματος διακίνησης για άτομα που πάσχουν από τετραπληγία ή περιορισμό της όρασης και για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων αναπήρων. 

          Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1.             Επέκταση του δικαιώματος σε επίδομα διακίνησης σε όλα τα άτομα που πάσχουν από τετραπληγία, ανεξάρτητα από το κατά πόσο εργάζονται ή σπουδάζουν.

2.             Άρση του περιορισμού της παροχής του επιδόματος στους ανάπηρους σπουδαστές μόνο για τρία έτη και επέκταση της χρονικής διάρκειας παραχώρησης του επιδόματος διακίνησης για ολόκληρη την περίοδο των σπουδών τους, γιατί σε πολλές περιπτώσεις ανάπηρων φοιτητών η διάρκεια των σπουδών υπερβαίνει τα τρία έτη.

3.             Αύξηση του ανώτατου ποσού του επιδόματος διακίνησης σε €102 (£59,70) το μήνα για άτομα που πάσχουν από τετραπληγία ή περιορισμό της όρασης και σε €51 (£29,85) το  μήνα για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων αναπήρων.  Η αύξηση κρίνεται σκόπιμη για σκοπούς ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αναπήρων, εφόσον έχει παραχωρηθεί αύξηση της τάξης των 25% στο αντίστοιχο χορήγημα διακίνησης για τους ανάπηρους παθόντες.

4.             Απάλειψη του κριτηρίου οικονομικής κατάστασης των δικαιούχων για τον καθορισμό του ποσού επιδόματος διακίνησης, γιατί είναι δεδομένο ότι τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν μια από τις πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

          Όπως είναι γνωστό, η ισχύουσα μέχρι σήμερα νομοθεσία προβλέπει τα ακόλουθα:

1.             Το επίδομα διακίνησης παρέχεται σε εργαζόμενους αναπήρους και ανάπηρους σπουδαστές ή μαθητές για τη διακίνησή τους εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς επαγγελματικής εκπαίδευσης ή απόκτησης ειδικών γνώσεων σχετικών με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

2.             Το επίδομα σε ανάπηρους σπουδαστές ή μαθητές παρέχεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

3.             Το μέγιστο ποσό του επιδόματος διακίνησης ανέρχεται σε £48 (€82) το μήνα για άτομα που πάσχουν από τετραπληγία ή περιορισμό της όρασης και για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων αναπήρων ανέρχεται στις £24 (€41) το μήνα.

4.             Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος για κάθε ανάπηρο λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση του αιτητή και η δαπάνη διακίνησής του.

          Σημειώνεται ότι, με βάση τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις  και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.  

 

 

 

 17 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων