Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το έτος 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και 9 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο πρόεδρος του Ταμείου του Κέντρου Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες.

Ο προϋπολογισμός του ταμείου του κέντρου για το έτος 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €310.804 και συνολικά έσοδα ύψους €248.800.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το ταμείο του κέντρου είναι συνυφασμένο με το ίδιο το κέντρο και η λειτουργία του ρυθμίστηκε με νομοθεσία. Σκοπός του κέντρου είναι η επαγγελματική αποκατάσταση και η ευημερία των ατόμων με αναπηρία, τα οποία εκπαιδεύονται ή απασχολούνται εντός και εκτός του κέντρου.

Ο πρόεδρος του ταμείου του κέντρου ανέφερε διευκρινιστικά ότι η λειτουργία του κέντρου δε στηρίζεται μόνο στο ταμείο του αλλά και σε επιχορήγηση του κράτους, η οποία ενσωματώνεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιχορήγηση αυτή χρησιμοποιείται για την καταβολή των απολαβών του προσωπικού του κέντρου και καλύπτει μέρος των λειτουργικών του εξόδων.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του κέντρου περιλαμβανόταν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008 στο κεφάλαιο του Τμήματος Εργασίας και από την 1η Ιανουαρίου 2009 μεταφέρθηκε στο κεφάλαιο του νέου Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αναδιοργάνωση του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες, ετοιμάζεται πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την ένταξη του κέντρου, καθώς και του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου σε οργανισμό με κοινό όραμα και στόχους, για τη βελτίωση των προοπτικών κατάρτισης και αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρίες. Για την πρόταση αυτή έχουν ληφθεί υπόψη τα σημερινά δεδομένα υπολειτουργίας του κέντρου, καθώς και οι εισηγήσεις μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο για το κέντρο όσο και για το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, εισηγείται, κατά πλειοψηφία της προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

10 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων