Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2008 Νόμου του 2007 Νόμος (Αρ. 1) του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 9 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η διάθεση πρόσθετης πίστωσης ύψους €6.300.000 για εγκατάσταση εφεδρικών μονάδων παραγωγής σε δύο φάσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην κάλυψη της προβλεπόμενης αύξησης στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προβλέπεται να υπάρχει κατά την καλοκαιρινή περίοδο από το 2010 και μεταγενέστερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ποσό ύψους €6.000.000, που αφορά την πρώτη φάση εγκατάστασης εφεδρικών μονάδων παραγωγής, θα καλύψει δαπάνη για πρόσθετη εργασία του εργολάβου, η οποία μεταφέρθηκε για εκτέλεση εντός του 2008. Η δαπάνη για πρόσθετη εργασία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προέκυψε από την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε το 2007, εξαιτίας του μικρού περιθωρίου για εκτέλεση των εργασιών από την ημερομηνία κατακύρωσης της προσφοράς στον εργολάβο (14 Νοεμβρίου 2007) μέχρι τη λήξη του έτους.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ΑΗΚ προχωρεί στην εγκατάσταση τριών μηχανών εσωτερικής καύσης συνολικής ισχύος 52,44 ΜW με καύση μαζούτ και με πρόνοια για μετατροπή σε καύση φυσικού αερίου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί, όπως έχει προγραμματισθεί, την 1η Ιουνίου 2009 με συνολικό κόστος €63.036.000 περίπου.

Περαιτέρω, με βάση την εγκεκριμένη από την ΑΗΚ πρόβλεψη ζήτησης φορτίου, φαίνεται ότι το καλοκαίρι του 2010 το περιθώριο μακροχρόνιας εφεδρείας υπό κανονικές καιρικές συνθήκες θα ανέλθει περίπου σε 11% της μέγιστης ετήσιας ζήτησης φορτίου, ποσοστό το οποίο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) πληροφόρησε την ΑΗΚ στις 13 Μαΐου 2008 ότι δε θεωρείται ικανοποιητικό, αφού θα έπρεπε να είναι της τάξεως του 20% και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της εγκατεστημένης ισχύος.

Η ΑΗΚ, με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, αποφάσισε να εγκαταστήσει πρόσθετες μονάδες εσωτερικής καύσης συνολικής δυναμικότητας 50-60 MW για εμπορική λειτουργία την 1η Ιουλίου 2010, με υπολογιζόμενο κόστος €70.000.000. Επειδή, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το έργο δεν ήταν γνωστό κατά την ετοιμασία του προϋπολογισμού της Αρχής για το 2008, η ΑΗΚ ζήτησε έγκριση του ποσού των €300.000, ώστε να αρχίσει η διαδικασία για εγκατάσταση των νέων μονάδων εφεδρείας παραγωγής συνολικής ισχύος 50-60 MW. Το ποσό αυτό θα καλύψει την αμοιβή των συμβούλων του έργου για το 2008.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

10 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων