Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και στις 9 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2009 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €25.915.290 και συνολικά έσοδα ύψους €10.975.020.

Τα έσοδα του Ειδικού Ταμείου προέρχονται κυρίως από εισπράξεις των τελών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (€10.700.000) και από τόκους που προέρχονται από την επένδυση των αποθεμάτων του Ειδικού Ταμείου (€275.020).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι δαπάνες του Ειδικού Ταμείου προορίζονται κυρίως για τα ακόλουθα:

1. Επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις αναφορικά με σχέδια για την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για εξοικονόμηση ενέργειας (€21.958.290).

2. Επιδότηση αγοράς συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού για τρία χρόνια (€2.000.000).

3. Λειτουργικές δαπάνες (€222.000).

4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες (€1.420.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, το Ειδικό Ταμείο χρηματοδοτεί δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής, φωτοβολταϊκών, ηλιακής, υδροηλεκτρικής, βιομάζας κ.ά.), καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του Ειδικού Ταμείου ανέφερε ότι, με βάση τις πρόνοιες του πενταετούς σχεδίου δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση ετήσιου κονδυλίου ύψους €854.301 για αγορά και διάθεση συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στο καταναλωτικό κοινό για την περίοδο 2006-2010.

Ο πρόεδρος του Ειδικού Ταμείου ανέφερε περαιτέρω ότι οι λαμπτήρες διατίθενται δωρεάν σε τουλάχιστο πενήντα χιλιάδες υποστατικά (νοικοκυριά, εκκλησίες, μοναστήρια, σωματεία, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αγαθοεργά ιδρύματα και άλλους κοινωφελείς οργανισμούς). Λόγω της μεγάλης ζήτησης από τους δικαιούχους που σημειώθηκε μέσα στο έτος 2007, η επιτροπή του Ειδικού Ταμείου προχώρησε σε προκήρυξη προσφορών για την αγορά των υπόλοιπων λαμπτήρων που προνοεί το πενταετές σχέδιο. Το Ειδικό Ταμείο ανέλαβε την υποχρέωση να επωμισθεί τη δαπάνη τόσο για την αγορά των λαμπτήρων όσο και για τη διαφημιστική εκστρατεία των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, ενώ η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου θα αναλάβει την αποθήκευση και τη διάθεση των λαμπτήρων στο καταναλωτικό κοινό.

Αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, για την περίοδο 2006-2010 προβλέπεται δαπάνη ύψους €854.300 κάθε έτος για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ποσοστό 30% του πιο πάνω ποσού καλύπτεται από το Ειδικό Ταμείο, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 70% από τους προϋπολογισμούς των υπουργείων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων