Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 9 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €5.053.200 και έσοδα ύψους €4.772.167.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το κυριότερο μέρος των εσόδων της Αρχής θα προέλθει από τη διοργάνωση της 34ης Διεθνούς Έκθεσης (€1.421.500) και από σειρά ειδικών εκθέσεων (€2.672.800), που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του υπό αναφορά προϋπολογισμού αφορούν κυρίως κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €355.010 και διαχειριστικές δαπάνες ύψους €4.680.208, από τις οποίες ποσό ύψους €1.739.955 προορίζεται για τις μισθολογικές αποδοχές των υπαλλήλων. Συναφώς, αναφέρεται ότι το έλλειμμα ύψους €281.033, που θα προκύψει από τη διαφορά μεταξύ εξόδων και εσόδων, θα καλυφθεί με δανεισμό.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι εκπρόσωποι της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων εξέφρασαν ανησυχία για το γεγονός ότι η Αρχή αναμένεται εντός του 2009 να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες οικονομικές δυσχέρειες λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η διοργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων δεν αποτελεί, όπως ανέφεραν, προτεραιότητα για τον επιχειρηματικό κόσμο, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση οικονομικής ρευστότητας της Αρχής, αφού είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος ακύρωσης προγραμματισμένων εκθεσιακών γεγονότων και ως εκ τούτου μη είσπραξης των εσόδων που είχαν προβλεφθεί κατά την ετοιμασία του υπό εξέταση προϋπολογισμού.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στο πρόβλημα του υπεράριθμου προσωπικού που απασχολείται στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων και των έντονων ανταγωνιστικών πιέσεων που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια από τον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, διευκρίνισαν ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται οι αναπτυξιακές δαπάνες της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, αφού αυτές θα κατατεθούν αργότερα με συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με επιστολή του, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής τροποποίηση στον εν λόγω προϋπολογισμό, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε επίσης στις 26 Φεβρουαρίου 2009. Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό προστίθεται νέο κονδύλι ύψους €33.699, το οποίο αφορά αναδρομικές αποδοχές του προσωπικού, προς υλοποίηση των σχετικών συλλογικών συμβάσεων εργοδότησης μόνιμου προσωπικού (€19.085) και ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού (€14.614).

Συναφώς με τα πιο πάνω, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο προϋπολογισμού, γεγονός που υλοποιήθηκε με την κατάθεση αναθεωρημένου κειμένου του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στις 9 Μαρτίου 2009.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Η πρόεδρος της επιτροπής μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

10 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων