Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και στις 9 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η μείωση του ποσοστού έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 10% σε 3%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, η εν λόγω μείωση προκύπτει από τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2002, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003 με την ψήφιση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου [Αριθμός Νόμου 117(Ι) του 2007], σύμφωνα με την οποία το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποχρεούται να καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ποσοστό 10% επί των τόκων που λαμβάνει ή πιστώνεται, ενώ τα ταμεία προνοίας υποχρεούνται να καταβάλλουν ποσοστό 3% μόνο επί των τόκων που λαμβάνουν ή πιστώνονται.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση σκοπείται η βελτίωση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η αντιμετώπιση της σταδιακής διάβρωσής του λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε διευκρινιστικά ότι η οποιαδήποτε απώλεια εσόδων από τη μείωση στο ποσοστό έκτακτης εισφοράς για την άμυνα επί των τόκων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντισταθμίζεται από την αύξηση στα πλεονάσματα του εν λόγω ταμείου. Συνεπώς, η προτεινόμενη τροποποίηση στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο δε θα έχει οποιαδήποτε επίδραση στα δημόσια έσοδα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

10 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων