Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2009. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ) και του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ). Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, το ΑΠΑΝΕΜΙ και το Mediterranean Institute of Gender Studies, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 9, 10 και 32 του περί Προσφύγων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμών, έτσι ώστε το καθοριζόμενο σ’ αυτούς ποσό που παραχωρεί η Υπηρεσία Ασύλου στους αιτητές ασύλου που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου, σε δεκαπενθήμερη βάση για την αντιμετώπιση των άμεσων προσωπικών τους αναγκών, να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε η εκάστοτε αύξηση του υπό αναφορά επιδόματος, με τρόπο που αυτό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των αιτητών ασύλου, να γίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο, για να αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες τροποποίησης των κανονισμών.

Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή αποφάσισε, έπειτα από εισήγηση που υπέβαλε μέλος της, να τροποποιήσει το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών, με την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για κάθε περίπτωση αύξησης από το Υπουργικό Συμβούλιο του υπό αναφορά επιδόματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

3 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων