Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Φεβρουαρίου 2009.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του δημοτικού συμβουλίου Λάρνακας.

Σκοπός των εν λόγω τροποποιητικών κανονισμών είναι η εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ των Κυπρίων πολιτών και των πολιτών άλλων χωρών σε ό,τι αφορά την καταβολή τελών ελλιμενισμού και την παροχή υπηρεσιών εντός της μαρίνας της Λάρνακας, όπως επίσης και η μερική αναθεώρηση των δικαιωμάτων που καταβάλλονται στη μαρίνα αυτή για σκοπούς ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο εκπρόσωπος του ΚΟΤ συμφώνησαν με τους σκοπούς των εν λόγω κανονισμών. Ο εκπρόσωπος του ΚΟΤ δήλωσε συμπληρωματικά ότι οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν ένα μεταβατικό στάδιο, αφού τα τέλη αυτά θα αναθεωρηθούν, όταν θα αναλάβει τη μαρίνα ιδιώτης διαχειριστής.

Ο εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου Λάρνακας δήλωσε ότι συμφωνεί με την εξίσωση των τελών μεταξύ Κυπρίων πολιτών και πολιτών άλλων χωρών που χρησιμοποιούν τη μαρίνα της Λάρνακας.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα εισηγούνται την έγκριση των εν λόγω κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

3 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων