Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 8% σε 5% για διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα αυτού, στα πλαίσια αντιμετώπισης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο ξενοδοχειακός τομέας στην Κύπρο αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία έχει επιφέρει σημαντικές απώλειες στον τομέα αυτό εξαιτίας της μείωσης της τουριστικής προσέλευσης στο νησί. Στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς αναμένεται να συμβάλει και η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με τα πιο πάνω, από 8% σε 5%.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο συντελεστής ΦΠΑ 5% είναι ο κατώτερος συντελεστής που μπορεί να επιβληθεί με βάση το κοινοτικό κεκτημένο για το ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 98 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, που ρυθμίζει την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη καθορίζουν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ ως ποσοστό της βάσης επιβολής του φόρου, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 5%.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου, το δημοσιονομικό κόστος από τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 8% σε 5% στον ξενοδοχειακό τομέα υπολογίζεται σε €14 εκατομ.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών εισηγήθηκαν στην επιτροπή την τροποποίηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, έτσι ώστε η ισχύς του νόμου να διαρκεί από την 1η Μαΐου 2009 μέχρι τις 30 Απριλίου 2010.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο, όπως αυτό είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την εκτελεστική εξουσία, προνοούσε αρχικά ότι οι διατάξεις του νόμου θα ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Μ τη νέα προτεινόμενη ρύθμιση η περίοδος εφαρμογής του νόμου θα συμπίπτει με τα τουριστικά πακέτα που προσφέρονται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί η προβλεπόμενη περίοδος ισχύος του σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

24 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων