Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ. Η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ και οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ΠΣΕΑ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμου, ώστε να υπάρξει πλήρης και ορθή εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών.

Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση της πιο πάνω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έγινε με τον περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμο του 2005, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 6 Μαΐου 2005.

Σημειώνεται επίσης ότι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου της ορθής μεταφοράς της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2008, με την οποία υποδεικνύεται στις κυπριακές αρχές η μη ορθή μεταφορά της παραγράφου 3(η) της Οδηγίας και συγκεκριμένα η μη ορθή ερμηνεία του όρου “νυκτερινή εργασία”.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η ορθή εναρμόνιση των ακολούθων:

1. Με την παράγραφο 3(η) της Οδηγίας 2002/15/ΕΚ, που ορίζει ότι ο όρος “νυκτερινή περίοδος” σημαίνει «κάθε περίοδο τουλάχιστο τεσσάρων ωρών, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, μεταξύ ώρας 00.00 και 7ης π.μ.». Σύμφωνα με τον υφιστάμενο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμο, «“νυκτερινή περίοδος” σημαίνει κάθε περίοδο τουλάχιστο τεσσάρων ωρών μεταξύ ώρας 00.00 και 7.00 π.μ.», χωρίς να εξειδικεύεται ποιο τετράωρο μεταξύ 00.00 και 7.00 π.μ. θεωρείται νυκτερινή εργασία στην εθνική μας νομοθεσία.

2. Με την παράγραφο 4(α) της Οδηγίας 2002/15/ΕΚ, που προβλέπει ότι ο μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας μπορεί να αυξηθεί σε εξήντα ώρες, ενώ η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία εσφαλμένα προβλέπει ότι ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας μπορεί να αυξάνεται προσωρινά σε εξήντα ώρες.

3. Με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/15/ΕΚ, που προβλέπει ότι, στην περίπτωση που εκτελείται νυκτερινή εργασία, ο καθημερινός χρόνος εργασίας δεν υπερβαίνει τις δέκα ώρες ανά εικοσιτετράωρο. Η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 8 του περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμου εσφαλμένα ορίζει ότι ο χρόνος εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων τη νύκτα δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά μέσο όρο, τις δέκα ώρες ανά εικοσιτετράωρο. Σημειώνεται ότι τόσο ο όρος “μετακινούμενος εργαζόμενος” όσο και οι λέξεις “μέσος όρος” δεν αναφέρονται πουθενά στην Οδηγία 2002/15/ΕΚ και, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το τροποποιητικό νομοσχέδιο, η αναφορά τους στο βασικό νόμο προκαλεί σύγχυση και δυσκολίες στην εφαρμογή του.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι με τον προτεινόμενο νόμο επιτυγχάνεται πλήρης και ορθή μεταφορά της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με το εν λόγω νομοσχέδιο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας επίσης εξέφρασε τη συμφωνία της αστυνομίας με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων