Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία του 2006 (Κυρωτικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ. Η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία του 2006, η προσχώρηση στην οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 67.194 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2008.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, κατά την 95η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας υιοθετήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η Σύμβαση αρ. 187 για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία, της οποίας σκοπείται η κύρωση με το παρόν νομοσχέδιο.

2. Η Σύσταση υπ’ αρ. 197 για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία, οι πρόνοιες της οποίας έχουν καθοδηγητικό χαρακτήρα.

Όπως είναι γνωστό, το κείμενο της σύστασης δε χρήζει κύρωσης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά τέθηκε ενώπιον της επιτροπής για σκοπούς ενημέρωσής της.

Σκοπός της υπό αναφορά σύμβασης είναι η προώθηση και η βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, η δημιουργία υποδομής για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής και η διαμόρφωση εθνικού προγράμματος που να περιλαμβάνει στόχους που θα επιτευχθούν σε προκαθορισμένο χρόνο. Επίσης, η σύμβαση προβλέπει την υποχρέωση για ανάπτυξη μιας εθνικής κουλτούρας πρόληψης, όπου όλοι οι κοινωνικοί εταίροι θα συμμετέχουν ενεργά για την εξασφάλιση ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Συναφώς, στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι η σύσταση προβλέπει την προώθηση μέτρων που θα επιτρέψουν στα μέλη της σύμβασης την εγκαθίδρυση και προοδευτική ανάπτυξη του εθνικού συστήματος για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, καθώς και την ορθή λειτουργία του αντίστοιχου εθνικού προγράμματος.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αφού έλαβαν υπόψη τους όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, κατά πλειοψηφία εισηγούνται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

3 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων