Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες׃

Μαρία Κυριακού, αναπλ. πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Σταύρος Ευαγόρου Άγγελος Βότσης
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Φεβρουαρίου 2009. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ώστε να καλυφθούν ορισμένα κενά και να αναθεωρηθούν ορισμένες πρόνοιές τους.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στην επιτροπή ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε σχετικό επεξηγηματικό υπόμνημα που κατατέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής στις 10 Φεβρουαρίου 2009, προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Να τροποποιηθεί η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2, που αφορά την ερμηνεία όρων, με την προσθήκη των όρων “εργασίες προγράμματος αξιολόγησης” και “κύριος του έργου” και των ορισμών τους. Ο πρώτος προτεινόμενος ορισμός αποδίδει καλύτερα τον αντίστοιχο αγγλικό όρο “appraisal work programme”, ενώ η χρήση του όρου “κύριος του έργου”, αντί του όρου “αδειούχος”, καλύπτει και την περίπτωση που αδειούχος είναι ομάδα προσώπων.

2. Να τροποποιηθεί η παράγραφος (3) του Κανονισμού 9, που εισηγείται τη χορήγηση δυνατότητας παράτασης της περιόδου έρευνας μέχρι έξι μήνες, στην περίπτωση που οι εργασίες αξιολόγησης σε σχέση με μία ανακάλυψη βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν συμπληρωθεί κατά το πέρας της δεύτερης ανανέωσης της άδειας έρευνας υδρογονανθράκων. Η πρόνοια των έξι μηνών είναι ικανοποιητική μόνο στην περίπτωση που η ανακάλυψη αφορά σε αργό πετρέλαιο. Στην περίπτωση ανακάλυψης φυσικού αερίου, και αναλόγως του μεγέθους της ανακάλυψης, απαιτείται χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων μηνών για τη διαπίστωση ύπαρξης ή/και για τη δημιουργία βιώσιμης αγοράς φυσικού αερίου. Επίσης, στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 9 γίνεται εισήγηση ο όρος “ερευνητικό πρόγραμμα” να αντικατασταθεί από τον όρο “πρόγραμμα αξιολόγησης”, όρος που αποδίδει ορθότερα τον αντίστοιχο αγγλικό όρο.

3. Να αντικατασταθεί η παράγραφος (2) του Κανονισμού 10, η οποία προβλέπει την αποδέσμευση όλης της περιοχής που περιλαμβάνεται στην άδεια που χορηγήθηκε στη λήξη της δεύτερης ανανέωσης ή της παράτασής της, όπως προβλέπεται πιο πάνω, εκτός των περιοχών που ενδεχομένως να περιλαμβάνονται σε άδεια εκμετάλλευσης ή περιοχών όπου ανακαλύφθηκε φυσικό αέριο, για σκοπούς μεγαλύτερης σαφήνειας.

4. Να διαγραφεί ο προσδιορισμός “εγγεγραμμένο”, που αφορά στο γραφείο που θα έχει ο κύριος του έργου στη Δημοκρατία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

24 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων