Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και «Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Τάκης Χατζηγεωργίου Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, εκπρόσωποι του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του τηλεοπτικού σταθμού PLUS TV, καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί παγκύπριας κάλυψης ΑΝΤΕΝΝΑ TV, MEGA TV, SIGMA TV, LUMIERE TV, ALFA TV, καθώς και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Ραδιοφωνίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Άντρο Κυπριανού, Γιάννο Λαμάρη και Τάκη Χατζηγεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου και του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, αντίστοιχα, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατ’ αναλογία των ισχυόντων κατά την προεκλογική περίοδο των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών.

Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου.

Παράλληλα, ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ανέφερε στην επιτροπή πως, πέραν των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο, πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω η υπό αναφορά βασική νομοθεσία με την τροποποίηση της σχετικής διάταξής της που προβλέπει την ισότιμη μεταχείριση των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων από τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Η τροποποίηση αυτή καθίσταται αναγκαία, για να διασαφηνιστεί σ’ αυτήν ότι η εν λόγω πρόνοια καλύπτει και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους υποψηφίους για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περαιτέρω, ο ίδιος επισήμανε την ανάγκη τροποποίησης των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Ίση Μεταχείριση Κομμάτων και Υποψηφίων) Κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να καλύπτουν και τις εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών υιοθέτησε την αναφερόμενη πιο πάνω εισήγηση, που υπέβαλε στην επιτροπή ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αναφορικά με την ανάγκη τροποποίησης των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Ίση Μεταχείριση Κομμάτων και Υποψηφίων) Κανονισμών και δήλωσε πως το υπουργείο του θα καταθέσει σύντομα σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς στη Βουλή που να ρυθμίζουν το όλο θέμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο της πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο, με την προσθήκη σ’ αυτήν πρόνοιας με την οποία τροποποιείται η σχετική διάταξη της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπει την ισότιμη μεταχείριση των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων από τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, έτσι ώστε να διασαφηνιστεί σ’ αυτήν ότι οι πρόνοιές της καλύπτουν και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους υποψηφίους για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Περαιτέρω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμο και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

24 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων