Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το οικονομικό έτος 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.594.875 και έσοδα ύψους €1.950.074, τα οποία προέρχονται κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών αδειών στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και δεν επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό, οι δε προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται σε:

1. αποδοχές προσωπικού ύψους €682.825,

2. δαπάνες λειτουργίας ύψους €174.460,

3. άλλες δαπάνες ύψους €582.391,

4. κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €85.199,

5. απρόβλεπτες δαπάνες ύψους €70.000.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι της ΡΑΕΚ ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), για τις κυρώσεις που αναμένεται να επιβληθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία μετά το 2010, αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη μέλη για την εισαγωγή μέτρων που να μειώνουν τους ρύπους, όπως επίσης για τα διάφορα ζητήματα που αφορούν την απόφαση της κυβέρνησης για την εισαγωγή στην Κύπρο φυσικού αερίου.

Συναφώς με τα πιο πάνω, οι ίδιοι αρμόδιοι διευκρίνισαν ότι η ΡΑΕΚ διατηρεί συμβουλευτικό ρόλο έναντι της κυβέρνησης σε σχέση με τα θέματα που αφορούν την εισαγωγή του φυσικού αερίου και ότι η ίδια αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο, αφού πλέον έχει διαμορφωθεί η επίσημη πολιτική για το θέμα με την αδειοδότηση των ενδιαφερόμενων παροχέων. Δήλωσαν επίσης ότι η κυβέρνηση έχει κοινοποιήσει στη ΡΑΕΚ την απόφασή της να προχωρήσει με τη σύναψη διακρατικής συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων με ξένα κράτη για την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κύπρο αντί με τη διαδικασία των προσφορών. Στο παρόν στάδιο, όπως ανέφεραν, έχουν ήδη προχωρήσει οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία, την Αίγυπτο και την Αλγερία, κράτη στα οποία κρατικές εταιρείες αναλαμβάνουν τα ζητήματα παροχής φυσικού αερίου.

Συναφώς με το ίδιο ζήτημα, οι εκπρόσωποι της ΡΑΕΚ ανέφεραν ότι τον πρώτο λόγο στα θέματα αυτά έχει το Υπουργικό Συμβούλιο και ότι η Αρχή μετέχει απλώς στη σχετική συμβουλευτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται επίσης από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου Προγραμματισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Τέλος, ανέφεραν ότι η αρχική κυβερνητική απόφαση αφορά την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, χωρίς όμως να υπάρχει οριστική κατάληξη, και ότι η ενδεικνυόμενη λύση θα ήταν ενδεχομένως η όποια απόφαση για εισαγωγή φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή άλλου) να βασίζεται πρώτιστα στη διασφάλιση επάρκειας.

Επιπροσθέτως, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους αρμοδίους της ΡΑΕΚ την κατάθεση κατάστασης κόστους επί των λογαριασμών που χρεώνει η ΑΗΚ για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το 2009, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2009 Νόμος του 2009».

 

24 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων