Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης - Θέσεις Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης, Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης Α΄, Ανώτερου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης και Πρώτου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου και στις 12 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 13(5) του περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης και η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης, Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης Α΄ και Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης, ώστε να υλοποιηθεί η επιτευχθείσα στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού του ΟΓΑ συμφωνία αναδιάρθρωσης του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στην επιτροπή το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η επιτευχθείσα συμφωνία αναδιάρθρωσης του οργανισμού επικυρώθηκε από το διοικητικό του συμβούλιο και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Υπό το φως των πιο πάνω, ετοιμάστηκαν τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας, προκειμένου να γίνει η σχετική ανακατανομή καθηκόντων και ευθυνών, με στόχο την πιο αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του οργανισμού, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό και αξιοποίηση του προσωπικού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας έχουν καταρτιστεί σε συνεργασία με τη συνδικαλιστική πλευρά και έτυχαν σχετικής επεξεργασίας τόσο από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών όσο και από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

17 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων