Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κλαύδιος Μαυροχάννας Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τα μέλη της βουλευτές κ. Γεώργιο Γεωργίου του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και Αντώνη Αντωνίου και Ζαχαρία Κουλία του Δημοκρατικού Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου και 10 Φεβρουαρίου 2009. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων και της Παγκύπριας Ένωσης Αγροτικών Λεωφορείων (ΠΕΑΛ). Οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ, ΠΣΕΑ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, έτσι ώστε να ρυθμιστούν οι επί συμβάσει μεταφορές επιβατηγών οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με άδεια “Ε”.

Επιπρόσθετα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάθε επιβατηγό όχημα, ώστε να δικαιούται να μεταφέρει επιβάτες στα πλαίσια εκτέλεσης όρων συμβολαίου.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της εν λόγω πρότασης νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιοποίηση και ανανέωση του παλαιού στόλου των επιβατηγών οχημάτων με θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και στην οδική ασφάλεια και παράλληλα θα διευκολύνει τις διαδικασίες χρήσης της χορηγούμενης άδειας “Ε”, η οποία θα δύναται να χορηγηθεί για τις οδικές χρήσεις που καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο.

Ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσε πως το εν λόγω υπουργείο δε φέρει ένσταση στην ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, καθότι με αυτόν αναμένονται θετικά αποτελέσματα, όπως αυτά εκτέθηκαν από τους εισηγητές.

Επιπρόσθετα, ανέφερε στην επιτροπή ότι οι οποιεσδήποτε ανησυχίες των δικαιούχων σχετικών αδειών για οδικές μεταφορές επιβατών σε τακτικές γραμμές πρέπει να παραμεριστούν, καθότι η προτεινόμενη πρόταση δεν πρόκειται να θυματοποιήσει οποιαδήποτε τάξη μεταφορέων. Παράλληλα, πληροφόρησε την επιτροπή ότι ήδη ετοιμάζεται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σχετικό νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών μεταξύ κράτους και ιδιωτικών μεταφορικών εταιρειών, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει και να βάλει σε τάξη την όλη κατάσταση των μεταφορών.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας περιορίστηκε να εισηγηθεί μικρή νομοτεχνική διόρθωση του κειμένου του προτεινόμενου νόμου αναφέροντας ταυτόχρονα ότι η υπό συζήτηση πρόταση νόμου δεν αντίκειται στη σχετική Οδηγία και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο γενικότερα.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΑΛ δήλωσε στην επιτροπή πως στο παρόν στάδιο δεν ενδείκνυται η ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, αφού αναμένεται η κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου που ετοιμάζει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων το οποίο θα ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, και τα υπό συζήτηση θέματα και ως εκ τούτου θα ήταν ορθότερο να μελετηθεί και αυτό, προτού ψηφιστεί η πρόταση νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως η υπό συζήτηση πρόταση νόμου πρέπει να παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι να κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο για τις επιβατικές μεταφορές που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, και θέματα που πραγματεύεται η υπό ψήφιση πρόταση νόμου.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

17 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων