Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής διευθυντής του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων.

Ο προϋπολογισμός του συμβουλίου για το 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.261.411 και συνολικά έσοδα ύψους €1.261.411.

Τα έσοδα του συμβουλίου προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €643.300, τόκους ύψους €5.000, υπηρεσίες σε παραγωγούς ύψους €245.000 και αποθεματικά του συμβουλίου ύψους €333.111.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του συμβουλίου ύψους €1.261.411 κατανέμονται ειδικότερα σε αποδοχές προσωπικού ύψους €527.496, λειτουργικές δαπάνες ύψους €556.315 και κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €177.600.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων ανέφερε ότι οι αρμοδιότητες του συμβουλίου έχουν διαφοροποιηθεί και ότι το συμβούλιο έχει σήμερα εποπτικό και συντονιστικό ρόλο, προσφέροντας τις υπηρεσίες του τόσο στους ελαιοπαραγωγούς όσο και σε εμπόρους ελαιόλαδου. Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε διευκρινιστικά ότι το συμβούλιο ασχολείται και με τον έλεγχο και την απόκτηση από τους ελαιοπαραγωγούς του πιστοποιητικού υγιεινής ISO22000. Μέρος του ρόλου του συμβουλίου είναι η προώθηση του ελαιόλαδου προς τον καταναλωτή ως προϊόντος υγιεινής διατροφής μέσω διαφημιστικών παραστάσεων, τα έξοδα των οποίων επωμίζεται το συμβούλιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, εισηγείται, κατά πλειοψηφία της προέδρου της βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

 

17 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων