Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «O περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 27 Νοεμβρίου 2008 και 5 Φεβρουαρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η υπό συζήτηση πρόταση νόμου κατατέθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Ιωνά Νικολάου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, και το μέλος της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Ρίκκο Ερωτοκρίτου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε στην έννοια του όρου “δικηγόρος ο οποίος ασκεί το επάγγελμα” να περιλαμβάνονται και οι Δημόσιοι Κατήγοροι Αστυνομίας, οι οποίοι υπάγονται στη Νομική Υπηρεσία από την ημέρα του διορισμού τους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην αναγνώριση ως άσκησης δικηγορίας των καθηκόντων των Δημόσιων Κατηγόρων που υπάγονται στη Νομική Υπηρεσία από την ημέρα του διορισμού τους στην υπηρεσία αυτή.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι συμφωνεί με τη σκοπούμενη ρύθμιση, αφού τα εν λόγω πρόσωπα υπάγονται πλέον στη Νομική Υπηρεσία και τα καθήκοντά τους συνιστούν άσκηση δικηγορίας. Περαιτέρω, επισήμανε ότι ο όρος “Δημόσιοι Κατήγοροι Αστυνομίας” είναι αδόκιμος και ήδη το γραφείο του προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009 να απαλειφθεί η λέξη “Αστυνομία” και τα εν λόγω πρόσωπα να αναφέρονται ως “Δημόσιοι Κατήγοροι”.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καταρχήν εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την προτεινόμενη ρύθμιση, αφού με αυτή δε ρυθμίζεται με οποιοδήποτε τρόπο το ζήτημα της υποχρέωσης των εν λόγω προσώπων για ανανέωση ετήσιας άδειας δικηγόρου που ασκεί το επάγγελμα και της υπαγωγής τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων. Ωστόσο, συμφώνησε με την προώθηση της πρότασης νόμου, συμμεριζόμενος την άποψη της επιτροπής όπως το εν λόγω ζήτημα αφεθεί για περαιτέρω μελέτη σε ευθετότερο χρόνο, αφού αυτό είναι ευρύτερο και αφορά όλα τα πρόσωπα που ασκούν δικηγορία και υπάγονται στη Νομική Υπηρεσία.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε αυτό να συνάδει με την τροποποίηση που επήλθε τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009, όπου τα εν λόγω πρόσωπα αναφέρονται ως “Δημόσιοι Κατήγοροι” και όχι ως “Δημόσιοι Κατήγοροι Αστυνομίας”.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, για νομοτεχνικούς λόγους, ενοποίησε το κείμενο της πρότασης νόμου με το κείμενο του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009», το οποίο προωθείται για ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος κατά την ίδια συνεδρία με ξεχωριστή έκθεση της επιτροπής. Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του ενοποιημένου κειμένου στη βάση των πιο πάνω που στο εξής θα αναφέρεται ως «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009».

 

10 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων