Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €25.788.120 και έσοδα ύψους €21.074.029.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα κυριότερα έσοδα του οργανισμού προέρχονται από:

1. κυβερνητική χορηγία (€10.251.609),

2. εισπράξεις από την πώληση κατοικιών/διαμερισμάτων/οικοπέδων (€9.476.800),

3. τόκους εισπρακτέους (€1.250.000).

Οι κυριότερες δαπάνες του οργανισμού για το 2009 αφορούν:

1. χρηματοδότηση των στεγαστικών σχεδίων του οργανισμού (€6.695.100),

2. αγορές γης και κτιρίων (€4.000.000),

3. αποπληρωμές δανείων και οφειλών (€2.397.540),

4. προώθηση στεγαστικών σχεδίων για χαμηλά αμειβομένους (€10.251.609),

5. αποδοχές προσωπικού (€1.791.871).

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΚΟΑΓ και τα αναλυτικά στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο προϋπολογισμός για το 2009 περιλαμβάνει την προώθηση στεγαστικού προγράμματος 538 οικιστικών μονάδων, που αφορά 16 στεγαστικά σχέδια.

Ειδικότερα, βρίσκονται υπό εκτέλεση 251 οικιστικές μονάδες, οι περισσότερες των οποίων, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του οργανισμού, αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2009. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκονται υπό εκτέλεση τα πιο κάτω έργα:

1. Τσέρι (20 μονάδες).

2. Πολεμίδια (54 μονάδες).

3. Μισιαούλη και Καβάζογλου (56 μονάδες στη Λεμεσό, στο χώρο όπου βρίσκονται οι δημοτικές κατοικίες Λεμεσού).

4. Δάφνη ΙΙ (56 μονάδες στο Στρόβολο, νότια της λεωφόρου Τροόδους).

5. Ζακάκι (18 μονάδες).

6. Ανάγυια ΙΙΙ (29 μονάδες στη Λευκωσία).

7. Κίτι (18 μονάδες).

Περαιτέρω, προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών 287 μονάδων σε στεγαστικά σχέδια, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών ή στο στάδιο της προκήρυξης προσφορών.

Ειδικότερα, τα νέα έργα που προωθούνται είναι τα πιο κάτω:

1. Ψιμολόφου (18 μονάδες).

2. Πάχνα (12 μονάδες).

3. Αχερίτου (13 μονάδες).

4. Καϊμακλί (39 μονάδες).

5. Κοκκινοτριμιθιά (100 μονάδες).

6. Έμπα V (30 μονάδες).

7. Ανάγυια IV (14 μονάδες).

8. Ενορία Σωτήρος Λάρνακας (21 μονάδες).

9. Μισιαούλη και Καβάζογλου (40 μονάδες).

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, τονίστηκε ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος που έχει να επιτελέσει ο οργανισμός, ιδιαίτερα υπό το φως των δυσμενών οικονομικών εξελίξεων, που στοχεύει στη διευκόλυνση απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από τις οικογένειες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑΓ για το έτος 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων