Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο και η Ένωση Δικαστών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, έτσι ώστε να καθοριστεί ηλικιακό όριο για το διαχωρισμό των παιδιών που καταθέτουν με όρκο και αυτών που καταθέτουν ανωμοτί σε ποινική διαδικασία. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση τίθεται ως κανόνας ότι παιδιά-μάρτυρες ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) χρόνων εξετάζονται χωρίς όρκο σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 55 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, κάθε μάρτυρας σε ποινική διαδικασία εξετάζεται ενόρκως, με όρκο ανάλογα με το θρήσκευμά του, ή, αν ενίσταται να ορκισθεί, επικαλούμενος ως λόγο είτε ότι δε θρησκεύει είτε ότι ο όρκος αντίκειται στη θρησκεία του, εξετάζεται, αφού προβεί σε αντίστοιχη βεβαίωση για την αλήθεια όσων θα καταθέσει. Με βάση τις ίδιες διατάξεις, το δικαστήριο δύναται να εξετάσει χωρίς όρκο οποιοδήποτε παιδί νεαρής ηλικίας το οποίο, κατά τη γνώμη του δικαστηρίου, δεν αντιλαμβάνεται τη φύση του όρκου.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, καθώς και στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη δικαστική διαδικασία και έρευνα για τη διακρίβωση της ικανότητας των παιδιών να ορκιστούν είναι απαρχαιωμένη και ότι η διαδικασία αυτή στην Αγγλία, όπως και σε άλλες χώρες του κοινοδικαίου, είχε αλλάξει πριν από αρκετά χρόνια. Το ηλικιακό όριο των δεκατεσσάρων (14) ετών που προτείνεται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο συνάδει τόσο με την έννοια του παιδιού, όπως αυτή προβλέπεται στον περί Αδικοπραγούντων Ανηλίκων Νόμο, όπου στο άρθρο 2 του νόμου αυτού “παιδί” καθορίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) χρόνων, όσο και με το ηλικιακό όριο της ποινικής ευθύνης για παιδιά που είναι επίσης της ίδιας ηλικίας.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι με άλλο νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Αποδείξεως Νόμο προτείνεται η κατάργηση της υποχρεωτικής αναζήτησης ενισχυτικής μαρτυρίας για τη μαρτυρία παιδιών. Το εν λόγω νομοσχέδιο προωθείται επίσης στην ολομέλεια του σώματος με ξεχωριστή έκθεση της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

3 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων