Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το έτος 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €9.193.322 και έσοδα ύψους €8.650.040, τα οποία προέρχονται κατά το μεγαλύτερό τους μέρος από κρατική χορηγία (€8.650.00).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα διοικητικά έξοδα του ιδρύματος ανέρχονται σε €620.352 και περιλαμβάνουν τις αποδοχές προσωπικού, την αντιμισθία του διοικητικού συμβουλίου και τις λειτουργικές δαπάνες.

Οι δαπάνες για υποτροφίες ανέρχονται σε ποσό ύψους €8.544.720 (€723.310 υψηλότερες από το 2008) και αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τους πρωτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 που δεν έχουν προπληρωθεί το προηγούμενο έτος, με πρόνοια για ποσό ύψους €2.570.000 (το ποσό αυτό περιλαμβάνει €43.000 που αφορούν απρόβλεπτες δαπάνες, όπως για παράδειγμα ενστάσεις υποψηφίων στους οποίους δε χορηγήθηκε υποτροφία είτε για πτυχιακές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές).

2. Τους δευτεροετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 με πρόνοια για ποσό ύψους €2.312.000.

3. Τους τριτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 με πρόνοια για ποσό ύψους €1.708.000.

4. Τους τεταρτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 με πρόνοια για ποσό ύψους €1.169.000.

5. Τους πεμπτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 με πρόνοια για ποσό ύψους €239.000.

6. Τους εκτοετείς υποτρόφους του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 με πρόνοια για ποσό ύψους €85.000.

7. Καθυστερημένες οφειλές προηγούμενων ετών με πρόνοια για ποσό ύψους €120.000. Οι καθυστερημένες οφειλές αφορούν φοιτητές που άρχισαν φοίτηση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 και ανέρχονται σε ποσό ύψους €480.000, από το οποίο υπολογίζεται να πληρωθεί το ένα τέταρτο του συνολικού ποσού, δηλαδή ποσό ύψους €120.000.

Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, παρίσταται ανάγκη παραχώρησης προς το ΙΚΥΚ κρατικής χορηγίας ύψους €9.193.322, ενώ στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009 κάτω από το σχετικό άρθρο έχει περιληφθεί πρόνοια για ποσό ύψους €8.650.000. Κατά συνέπεια, ποσό μέχρι €543.322 θα καλυφθεί από το αποθεματικό του ιδρύματος, το οποίο για το έτος 2009 ανέρχεται σε ποσό ύψους €1,1 εκατομ.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής ήγειραν το θέμα της ανάγκης κάλυψης από τα διάφορα σχέδια του ιδρύματος και άριστων μαθητών ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων. Συναφώς, ο πρόεδρος του ΙΚΥΚ ανέφερε ότι τα διάφορα εκπονηθέντα σχέδια βασίζονται πράγματι σε οικονομικά κριτήρια βάσει νομοθετημένων αποφάσεων του κράτους και συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο αναθεώρησής τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους διατάξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το έτος 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

3 Φεβρουαρίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων