Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωπος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το έτος 2009 προβλέπει συνολικά έξοδα ύψους €14.965.641 και συνολικά έσοδα ύψους €14.965.641.

Τα έσοδα του ΘΟΚ προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία και από παραστάσεις και περιοδείες, από τις οποίες προβλέπεται ότι τα έσοδα θα ανέλθουν στο ποσό των €537.350, σημειώνοντας αύξηση ύψους €110.200 σε σύγκριση με το 2008.

Οι συνολικές δαπάνες του ΘΟΚ, όπως αυτές έχουν προϋπολογιστεί αφορούν τη θεατρική ανάπτυξη (€902.133), από τις οποίες το ποσό των €7.118.806 υπάρχει πρόθεση να διατεθεί για την ανέγερση θεάτρου και γραφείων του ΘΟΚ, λειτουργία σκηνών (€4.656.339), διαχειριστικά έξοδα (€1.156.169), αποπληρωμή δανείων (€60.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€70.000). Σημειώνεται ότι οι συνολικές δαπάνες για το 2009 σημειώνουν αύξηση ύψους €427.150 σε σύγκριση με τις συνολικές δαπάνες του ΘΟΚ για το 2008.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ ανέφερε ότι οι προσπάθειες του ΘΟΚ επικεντρώνονται στη θεατρική ανάπτυξη, με απώτερο στόχο την αύξηση της προσέλευσης θεατών και κατ’ επέκταση την αύξηση των εσόδων του ΘΟΚ.

Αναφορικά με την αύξηση της προσέλευσης θεατών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ ενημέρωσε την επιτροπή ότι υπάρχει πρόθεση να πραγματοποιηθούν επαφές με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις φοιτητικές οργανώσεις του πανεπιστημίου, για να εξευρεθούν τρόποι στενότερης συνεργασίας μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η παραχώρηση αριθμού δωρεάν εισιτηρίων σε πολύτεκνες οικογένειες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους διατάξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΘΟΚ για το έτος 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

3 Φεβρουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων