Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κλαύδιος Μαυροχάννας Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Λευτέρης Χριστοφόρου Γιώργος Βαρνάβα
Σωτήρης Σαμψών Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιανουαρίου 2009. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών), οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου υποβάλλονται στη Βουλή για έγκριση μέσα στα ίδια χρονικά περιθώρια στα οποία υποβάλλεται και ο κρατικός προϋπολογισμός. Ωστόσο, αριθμός προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, περιλαμβανομένου και του υπό συζήτηση προϋπολογισμού της ΠΕΠ, δεν κατατέθηκαν ή/και εγκρίθηκαν από τη Βουλή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Για τον πιο πάνω λόγο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συνεδρία της στις 11 Δεκεμβρίου 2008, αποφάσισε να παράσχει την εξουσιοδότησή της για τη διενέργεια δαπάνης για το μήνα Ιανουάριο του 2009 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2008 και το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή το μήνα Ιανουάριο του 2008.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς ούτε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου μέχρι την τελική έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2009.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, από τη σύσταση της ΠΕΠ ο προϋπολογισμός της υποβάλλετο μέσω του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για έγκριση και ψήφιση από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντίστοιχα, ως ξεχωριστό Κεφάλαιο του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού. Έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και της ΠΕΠ, αποφασίστηκε όπως καταρτιστεί ξεχωριστός προϋπολογισμός, σύμφωνα και με σχετική διάταξη του περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου.

Ο προϋπολογισμός της ΠΕΠ για το 2009, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 18 Δεκεμβρίου 2008, προβλέπει δαπάνες ύψους €432.855 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από την ετήσια κρατική χορηγία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα κυριότερα κονδύλια εξόδων είναι τα ακόλουθα:

   
· Μισθοδοσία υπαλλήλων 365.605
· Λειτουργικές δαπάνες 44.250
· Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο 10.000
· Συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό 10.000
· Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 3.000

________

  Σύνολο €432.855

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη, ο πρόεδρος της ΠΕΠ αναφέρθηκε στη μέχρι σήμερα δράση και το έργο της ΠΕΠ, το οποίο συνίσταται στην παρακολούθηση των προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου και την παρέμβαση της ΠΕΠ με εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα, καθώς και στην προβολή του κυπριακού προβλήματος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Πρόσθεσε επίσης ότι η ΠΕΠ καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες, ώστε να καταστεί δυνατή η σωστή διαφώτιση στην Κύπρο και το εξωτερικό για το εθνικό μας θέμα και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον προσφυγικό κόσμο από την τουρκική εισβολή και κατοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, προσπάθειες καταβάλλονται και για τη στελέχωση της ΠΕΠ σε όλες τις επαρχίες, καθώς και για τη δημιουργία αξιοπρεπών και λειτουργικών γραφείων, ώστε να καθίσταται δυνατή η καθημερινή επαφή με τον προσφυγικό κόσμο και η ανταπόκριση στα δίκαια αιτήματά του.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν ότι ο προϋπολογισμός της ΠΕΠ κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και τα ποσά που περιλαμβάνει είναι ενδεικτικά. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά καταρτίζεται ξεχωριστός προϋπολογισμός για την ΠΕΠ. Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, τέθηκε από τα μέλη της επιτροπής, ανάμεσα σ’ άλλα, το ζήτημα της διεξαγωγής των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της ΠΕΠ, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία που διέπει την ΠΕΠ. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών διαβεβαίωσαν την επιτροπή ότι, στην περίπτωση διεξαγωγής των εκλογών αυτών, το υπουργείο συγκατατίθεται να καλύψει με συμπληρωματικό προϋπολογισμό τις όποιες δαπάνες προκύψουν από εκδηλώσεις που θα προγραμματίσει η ΠΕΠ και από εξορμήσεις της στο εξωτερικό για σκοπούς διαφώτισης, έτσι ώστε να καταστεί ουσιαστικότερος ο ρόλος της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή χαιρετίζει την κατάθεση του πρώτου ξεχωριστού προϋπολογισμού της ΠΕΠ και σημειώνει τα ακόλουθα:

1. Η ΠΕΠ, η οποία είναι η οργάνωση που καθιδρύθηκε με σκοπό την εκπροσώπηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των προσφύγων και των εγκλωβισμένων, πρέπει, με τη συμβολή της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, να αναβαθμιστεί και να συμπορεύεται σε κοινούς αγώνες με τους κατεχόμενους δήμους και κοινότητες και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο διαφώτισης στο εξωτερικό για το προσφυγικό πρόβλημα, ώστε να εκπληρώσει τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές της, όπως προνοούνται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου που τη διέπει.

2. Το έργο που έχει να επιτελέσει η ΠΕΠ είναι τεράστιο, γι’ αυτό η επιτροπή δηλώνει την πρόθεσή της να προωθήσει αμέσως για ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος νόμο που να ρυθμίζει τα διάφορα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της ΠΕΠ, με απώτερο σκοπό μια πιο σωστά συγκροτημένη οργάνωση για διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των προσφύγων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, υπογραμμίζοντας τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

26 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων