Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2008»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2008 και στις 12 και 28 Ιανουαρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής διεύθυνσης της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της ΑΤΗΚ ποσού ύψους €3.030.000 και η διάθεσή του για δαπάνες διαφήμισης και έξοδα προώθησης μέχρι τέλος του οικονομικού έτους 2008.

Ειδικότερα, οι δαπάνες προορίζονται, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, για τα ακόλουθα:

1. Έργο “Rebranding” - Εκστρατεία προώθησης και προβολής της ανανεωμένης εταιρικής ταυτότητας της Cyta (ποσό €1.350.000, στο οποίο περιλαμβάνονται οι επιμέρους δαπάνες για διαφημιστική εκστρατεία προς το κοινό και η εναρμόνιση σημείων επαφής της νέας οπτικής ταυτότητας με πελάτες).

2. Διαχείριση υπηρεσιών σύμφωνα με επιχειρησιακό σχέδιο για προϊοντική διαφήμιση (ποσό €1.000.000).

3. Άλλες υπηρεσίες της Cyta για την υπόλοιπη διαφήμιση (ποσό €680.000).

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατατέθηκαν επίσης τα ακόλουθα διευκρινιστικά στοιχεία, ειδικότερα για το θέμα της ανανέωσης της εταιρικής ταυτότητας της Αρχής:

· Η εταιρική ταυτότητα (η μάρκα) είναι το βασικό στοιχείο στο οποίο στηρίζεται η Cyta, για να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό. Τα μηνύματα που επιδιώκει να μεταδώσει η Cyta με την ανανέωση αυτή και η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε συμβαδίζουν με μία περίοδο έντονων αλλαγών, όπως είναι, ανάμεσα σ’ άλλα, η εισαγωγή νέων καινοτόμων υπηρεσιών που διευρύνουν τις επιλογές του καταναλωτή και του διανοίγουν νέες δυνατότητες. Το ποσό των €1.350.000 είναι αναγκαίο για την εκστρατεία προώθησης και προβολής της ανανεωμένης εταιρικής ταυτότητας και σ’ αυτό περιλαμβάνονται τόσο οι επιμέρους δαπάνες για τη διαφημιστική εκστρατεία προς το κοινό όσο και η εναρμόνιση σημείων επαφής της νέας οπτικής ταυτότητας με πελάτες.

· Αναφορικά με τη διαφήμιση προϊόντων, σημειώνεται η ανάγκη της ΑΤΗΚ να ενημερώσει το κοινό για τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει και τις νέες δυνατότητες που διανοίγονται, μεταξύ άλλων, με την από 1η Δεκεμβρίου 2008 παροχή ευρυζωνικών προϊόντων με διπλάσια ταχύτητα και μειωμένη τιμή. Επίσης το κοινό θα πρέπει να ενημερωθεί για τις νέες υπηρεσίες, η προσφορά των οποίων άρχισε πρόσφατα, όπως η ευρυζωνική τηλεφωνία για οικιακούς πελάτες και η υπηρεσία “IP Ethernet” για επιχειρηματικούς πελάτες, που αντικαθιστούν άλλες παραδοσιακές υπηρεσίες και προσφέρονται με πιο χαμηλό κόστος. Αυτό κρίνεται πολύ σημαντικό, δεδομένης της οικονομικής κρίσεως και της υστέρησης της Κύπρου έναντι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διείσδυση ευρυζωνικών προϊόντων στο κοινό και στην αξιοποίησή τους προς όφελος της κοινωνίας της πληροφορίας και των πολιτών, αλλά και της οικονομίας του τόπου. Όσον αφορά το κονδύλι για την εταιρική διαφήμιση, η Cyta θα προβάλει επίσης την εταιρική κοινωνική ευθύνη της.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω στοιχεία τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα προϊόντα, για τον τρόπο επιλογής των διαφημιστικών γραφείων με τα οποία συνεργάζεται η Αρχή, όπως και για τον τρόπο κατανομής του εγκεκριμένου κονδυλίου για διαφημιστικές υπηρεσίες, τα οποία η ΑΤΗΚ δεσμεύτηκε να καταθέσει γραπτώς στην επιτροπή. Σημειώνεται ότι η ΑΤΗΚ κατέθεσε στην επιτροπή επιστολή, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2009, στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά για όλες τις πτυχές που άπτονται του υπό συζήτηση θέματος.

Αναφορικά με τα πιο πάνω, οι αρμόδιοι της ΑΤΗΚ ανέφεραν επίσης τα ακόλουθα:

· Υπάρχει συνεργασία με τρία διαφημιστικά γραφεία, βάσει τριετών συμβολαίων τα οποία έχουν επιλεγεί με τη διαδικασία των προσφορών.

· Η κατανομή εργασιών γίνεται κατόπιν μελέτης και ανάλογα με τις ανάγκες.

· Η διαφήμιση είναι απαραίτητη λόγω της ποικιλίας των προϊόντων που παρέχει η ΑΤΗΚ.

· Για τη μετονομασία της ΑΤΗΚ εργοδοτείται σύμβουλος και κύριος στόχος παραμένει η αλλαγή στις διαδικασίες και αξίες της Αρχής μέσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση υποβολής του υπό συζήτηση νομοσχεδίου υπό μορφή συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2008 στη Βουλή δεν οφείλεται στην ΑΤΗΚ, η οποία, όπως έχει καταθέσει, είχε προβεί στις δέουσες ενέργειες για έγκαιρη προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου εντός του 2008. Η σχετική καθυστέρηση οφείλεται στα αρμόδια υπουργεία, έχει όμως ως επακόλουθο να καθίσταται αναγκαία η διαφοροποίηση της μορφής του εν λόγω νομοσχεδίου από συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2008 σε τροποποιητικό νόμο του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το έτος 2008.

Υπό το φως της ανάγκης κατάθεσης νέου κειμένου σχεδίου νόμου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η ΑΤΗΚ πληροφόρησε επίσης την επιτροπή ότι, λόγω μη έγκαιρης προώθησης του αρχικά κατατεθέντος νομοσχεδίου εντός του 2008, καταβλήθηκε στο μεταξύ προσπάθεια μείωσης των δαπανών για τους σκοπούς που προβλέπονταν σ’ αυτό και ως εκ τούτου, αντί του αρχικά ζητηθέντος ποσού των €3.030.000, το δαπανηθέν ποσό έχει μειωθεί στα €2.400.000. Συνεπώς, με το υπό ψήφιση τροποποιηθέν νομοσχέδιο οι ζητούμενες δαπάνες προς έγκριση ανέρχονται σε ποσό ύψους €2.400.000, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

1. Έργο “Rebranding” (από €1.350.000 σε €1.017.000).

2. Διαχείριση υπηρεσιών (από €1.000.000 σε €703.000).

3. Άλλες υπηρεσίες της Cyta (το ποσό παραμένει €680.000).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, επισυνάπτοντας νέο, κατάλληλα διαμορφωμένο, κείμενο σχεδίου νόμου, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω και υπό τον τίτλο «Ο Τροποποιητικός του Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2008 Νόμου του 2007 Νόμος του 2009», κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

28 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων