Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 28 Ιανουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο προϊστάμενος και εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας. Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γραφείο Προγραμματισμού, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €6.124.763 και έσοδα ύψους €5.800.498.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα κυριότερα έσοδα του Ταμείου Θήρας για το 2009 θα προέλθουν από τα τέλη για έκδοση και ανανέωση αδειών κυνηγιού και κατοχής όπλων (€4.000.000), διάφορες χορηγίες για έργα (€1.500.000), τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τα δικαστήρια (€155.000) και από τους τόκους και καταθέσεις του Ταμείου Θήρας στην Κεντρική Τράπεζα σε γραμμάτια δημοσίου (€136.688).

Οι συνολικές δαπάνες του Ταμείου Θήρας, όπως αυτές έχουν προϋπολογιστεί, αφορούν κυρίως τη μισθοδοσία των υπαλλήλων (€2.956.206) και τις λειτουργικές δαπάνες του ταμείου (€1.214.860).

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους του Ταμείου Θήρας ότι ποσό ύψους €1.200.000 θα χρησιμοποιηθεί από το Ταμείο Θήρας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που απορρέουν από την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τη συντήρηση και προστασία άγριων πτηνών, καθώς και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας για το 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

28 Ιανουαρίου 2009

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων