Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 28 Ιανουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωπος του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2009 προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους €15.752.311 και συνολικές δαπάνες ύψους €8.892.989.

Τα έσοδα του οργανισμού προέρχονται κυρίως από τόκους (€12.943.311). Οι συνολικές δαπάνες του οργανισμού, όπως αυτές έχουν προϋπολογισθεί, αφορούν αποδοχές προσωπικού (€3.916.736), δαπάνες διαχείρισης (€1.259.050), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (€3.617.203) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού ανέφερε ότι ο οργανισμός εξακολουθεί να επιτελεί το σκοπό του, που είναι κυρίως η παροχή δανείων για στεγαστικούς σκοπούς κατά προτεραιότητα σε πρόσωπα που έχουν μέτριο ή χαμηλό εισόδημα. Περαιτέρω, ανέφερε ότι στον υπό έγκριση προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ποσό ύψους €3.417.203, που προορίζεται για την αγορά γης για την ανέγερση ιδιόκτητων γραφείων του οργανισμού. Διευκρινιστικά πρόσθεσε ότι το ίδιο ποσό περιλήφθηκε και στον προϋπολογισμό του οργανισμού για το 2008, αλλά η δαπάνη δε διενεργήθηκε, γιατί η ανταπόκριση που υπήρξε στην προκήρυξη των προσφορών για αγορά γης δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες του οργανισμού.

Μέλη της επιτροπής έθεσαν επίσης το ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν σκέψεις για συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης. Επ’ αυτού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει ενέργειες, για να εξευρεθούν από κοινού τρόποι στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

Όσον αφορά τη μείωση των εσόδων που παρατηρείται σε σχέση με το 2008, ο πρόεδρος του οργανισμού την απέδωσε στην παροχή δανεισμού με χαμηλότερα επιτόκια, αλλά και στη μείωση του αριθμού των αιτήσεων δανειοδότησης, η οποία είναι αποτέλεσμα των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, κατά την οποία συζητήθηκαν τρόποι για αύξηση των εσόδων του οργανισμού.

Ο πρόεδρος του οργανισμού ανέφερε διευκρινιστικά ότι η αύξηση που παρατηρείται στη δαπάνη των εξόδων του οργανισμού οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποδοχών του προσωπικού και την επέκταση των εργασιών του οργανισμού, ούτως ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις της αγοράς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους διατάξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

28 Ιανουαρίου 2009

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων