Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Τάκης Χατζηγεωργίου Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, σκοπείται η αναθεώρηση των ισχυόντων περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) Κανονισμών των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου, Λεμεσού και Λάρνακας, αντίστοιχα, ώστε οι πρόνοιές τους να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν με τον περί Συντάξεων Νόμο. Σκοπείται επίσης η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου, Λεμεσού και Λάρνακας από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τους υπό αναφορά κανονισμούς εκσυγχρονίζονται οι ισχύοντες κανονισμοί που διέπουν τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα των υπαλλήλων των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Αμμοχώστου, Λεμεσού και Λάρνακας κατά το πρότυπο αυτών που ισχύουν για το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τους υπό αναφορά κανονισμούς υλοποιείται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υιοθέτηση της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης και στους υπαλλήλους των υπό αναφορά συμβουλίων, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ δήλωσαν πως υιοθετούν πλήρως τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή, διατυπώνει τη θέση ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται, ως θέμα αρχής, την απόρριψη μόνο των προνοιών των υπό συζήτηση κανονισμών που ρυθμίζουν την επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων των υπό αναφορά συμβουλίων.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Με την επιφύλαξη της πιο πάνω αναφερόμενης διαφωνίας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών.

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων