Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Πολυδύναμων Αδειών Αλιείας Κύπρου (ΣΑΠΑΑΚ) και των αγροτικών οργανώσεων “ΠΕΚ,” “ΕΚΑ”, “Αγροτική” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”. O Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας), ο Σύνδεσμος Εργοδοτών Αλιείας (τρατάρηδες), ο Σύνδεσμος Πολυδύναμων Σκαφών, ο Όμιλος Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφος, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Αλιείας (ΠΑΣΥΕΡΑ) και η αγροτική οργάνωση “Παναγροτικός Σύνδεσμος”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 6 του περί Αλιείας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αλιείας Κανονισμών με την άρση της υφιστάμενης σ’ αυτούς απαγόρευσης της αλιείας του ξιφία στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας κατά την περίοδο που αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου οποιουδήποτε έτους και τελειώνει την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για το έτος 2008, έπειτα από την ψήφιση σχετικής σύστασης από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), η κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα ο κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 40/2008 προνοεί την απαγόρευση αλίευσης ξιφία σε όλη τη Μεσόγειο από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2008. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κάθε χρόνο εκδίδεται νέος σχετικός κοινοτικός Κανονισμός για καθορισμό της κλειστής περιόδου αλίευσης ξιφία ανάλογα με τις αλιευτικές δυνατότητες που υπάρχουν, με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στη Μεσόγειο, ο οποίος έχει άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών επισήμανε στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη με τους υπό αναφορά κανονισμούς ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, αφού η προβλεπόμενη κλειστή περίοδος αλιείας ξιφία σε όλη τη Μεσόγειο από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2008 είναι δεσμευτική. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή περαιτέρω εθνικών μέτρων για την προστασία του είδους δε θα είναι αποτελεσματική. Ειδικότερα, η ίδια εκπρόσωπος, αφού διευκρίνισε ότι οι απαγορευτικές περίοδοι αλίευσης ξιφία που προβλέπονται τόσο στους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς όσο και στην εθνική νομοθεσία μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς να προκαλείται παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου, επισήμανε παράλληλα ότι, αν δεν αρθεί η απαγορευτική περίοδος αλίευσης ξιφία που προβλέπεται στους υπό τροποποίηση κανονισμούς, κάτι τέτοιο θα καθιστά μειονεκτική τη θέση των Κύπριων ψαράδων έναντι των άλλων συναδέλφων τους στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο.

Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε στην επιτροπή ότι, λόγω της μεταναστευτικής φύσης του ξιφία, οποιαδήποτε διαχειριστικά μέτρα εφαρμοστούν για το είδος, πρέπει να εφαρμόζονται καθολικά σε όλη τη Μεσόγειο, ώστε να είναι αποτελεσματικά, διευκρινίζοντας ότι οποιαδήποτε απαγορευτική περίοδος αλιείας του είδους καθοριστεί στο μέλλον, θα είναι δεσμευτική και θα ισχύει σε όλη τη Μεσόγειο.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε στην επιτροπή ότι η έγκριση νέου σχετικού κανονισμού από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) αναμένεται να καθορίζει ως κλειστή περίοδο αλίευσης του ξιφία την περίοδο μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και τέλους Νοεμβρίου 2009, περίοδο κατά την οποία, λόγω των καιρικών συνθηκών, οι Κύπριοι ψαράδες έχουν έντονη αλιευτική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, μετά από σχετική εισήγηση της Κύπρου, με την υποστήριξη της Μάλτας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να μελετήσει τη δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης στους ψαράδες για την περίοδο αυτή.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αλιέων Πολυδύναμων Αδειών Αλιείας Κύπρου εξέφρασαν τη διαφωνία τους σε σχέση με την προβλεπόμενη στον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 40/2008 κλειστή περίοδο αλιείας ξιφία σε όλη τη Μεσόγειο από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2008, αφού, όπως επισήμαναν στην επιτροπή, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την περίοδο αυτή την καθιστούν την ιδανικότερη για τη συμπλήρωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων του συνδέσμου τους, καθώς και για την κάλυψη μέρους των ζημιών που σημειώνονται κατά τις προηγούμενες αλιευτικές δραστηριότητες του συνδέσμου για το έτος. Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι, για σκοπούς προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων της Μεσογείου, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών θα πρέπει να μελετήσει το μέτρο απόσυρσης των πολυδύναμων σκαφών, κάτι το οποίο προωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την καταβολή επιδοτήσεων, γεγονός που αναμένεται να έχει μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και με πρόθεση να θέσει τους Κύπριους ψαράδες στην ίδια θέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009».

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων