Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Ιανουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής ποσού ύψους €650.000 από το ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου και η διάθεσή του για διάφορους σκοπούς μέχρι τέλους του οικονομικού έτους 2008.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προνοείται αύξηση των κονδυλίων για υπερωρίες σε υπαλλήλους στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία, όπως κατατέθηκε, οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:

1. Στα έργα εκβάθυνσης και στήριξης των προβλητών του δυτικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, που είχε ως επακόλουθο από τις 15 Ιανουαρίου 2008 μία από τις δύο προβλήτες να παραμένει μέχρι σήμερα στη διάθεση του εργολάβου, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται μόνο οι δύο από τις τέσσερις γερανογέφυρες που εξυπηρετούν τις προβλήτες. Συνεπακόλουθο τούτου είναι η μείωση του χώρου πλεύρισης και η αύξηση του χρόνου εξυπηρέτησης των πλοίων.

2. Στην αύξηση της κίνησης των εμπορευματοκιβωτίων.

3. Στην αύξηση της ζήτησης για τρίτη βάρδια με δύο πόστα, εξαιτίας των όσων αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, εργασία που είναι εξ ολοκλήρου υπερωριακή απασχόληση.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, έναντι του αναθεωρημένου ποσού υπερωριών ύψους €3.440.000 η Αρχή αναμένεται να εισπράξει από υπερωρίες ποσό ύψους €2.750.000. Ταυτόχρονα, τα αναμενόμενα έσοδα από τη λειτουργία των λιμανιών θα ανέλθουν για το 2008 σε €66,4 εκατομ. έναντι εγκεκριμένου προϋπολογισμού €56 εκατομ., δηλαδή υπάρχει αύξηση της τάξης των €10 εκατομ. (18,6%). Τα πρόσθετα αυτά έσοδα προέρχονται από την αυξημένη κίνηση τόσο σε φορτία όσο και σε εμπορευματοκιβώτια.

Ενημερώνοντας την επιτροπή οι αρμόδιοι της Αρχής Λιμένων Κύπρου δήλωσαν ότι καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για μείωση των υπερωριών, αλλά αυτές δεν μπορούν να αποφευχθούν εντελώς. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο σε μείωσή τους, αφού τα λιμάνια λειτουργούν από τις 10.00 το βράδυ μέχρι το πρωί, για να είναι ανταγωνιστικά. Επομένως, η απασχόληση κατά τη χρονική αυτή περίοδο δεν μπορεί παρά να είναι υπερωριακή.

Στα πλαίσια των προσπαθειών για μείωση των υπερωριών, κατατέθηκαν στην επιτροπή οι ακόλουθοι σχεδιασμοί:

1. Το θέμα των υπερωριών και της αμοιβής έχει συζητηθεί με τις συντεχνίες και συμφωνήθηκε ότι η υπερωριακή απασχόληση μετά τα μεσάνυχτα θα αμείβεται για όλο το προσωπικό με 1:1,5 και όχι 1:2. Η διευθέτηση αυτή έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2008.

2. Διερευνώνται οι περιπτώσεις για τις οποίες η υπερωριακή αποζημίωση θα μπορούσε να μετατραπεί σε κατ’ αποκοπήν εισόδημα.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει διεξαχθεί ενδοϋπηρεσιακή οικονομοτεχνική μελέτη και επαναξιολόγηση του θεσμού της βάρδιας και έχει υποβληθεί σχετική προκαταρκτική έκθεση στην Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων, η οποία στη συνέχεια είχε αριθμό συνεδριών μαζί με αρμόδιους υπηρεσιακούς, εντόπισε διάφορα σημεία και εξέτασε διάφορες εισηγήσεις. Κατά συνέπεια, η Αρχή προσανατολίζεται στην τοποθέτηση στο λιμάνι Λεμεσού του λειτουργού που ετοίμασε την έκθεση αξιολόγησης, ώστε να μπορέσει να ελέγξει επιτόπου τον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής της βάρδιας και να υποβάλει εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση.

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση υποβολής του υπό συζήτηση νομοσχεδίου υπό μορφή συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2008 στη Βουλή δεν οφείλεται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία και είχε προβεί στις δέουσες ενέργειες για έγκαιρη προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου εντός του 2008. Η σχετική καθυστέρηση οφείλεται στα αρμόδια υπουργεία, έχει όμως ως επακόλουθο να καθίσταται αναγκαία η διαφοροποίηση της μορφής του εν λόγω νομοσχεδίου από συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2008 σε τροποποιητικό νόμο του προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2008.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2008 Νόμου του 2007 Νόμος του 2009».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων