Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Ιανουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Δημόσιων Δανείων προβλέπει για το 2009 δαπάνες ύψους €1.012.195 και έσοδα ύψους €8.565.722, τα οποία προέρχονται από αποπληρωμή δανείων και τόκους.

Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων σταδιακά θα σταματήσει να λειτουργεί και συνεπώς δε θα εκδίδονται νέα δάνεια από τους Δανειστικούς Επιτρόπους (απόφαση του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων, που επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 64.083, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι αναπτυξιακοί σκοποί και στόχοι τους οποίους εξυπηρετούσαν τα σχέδια δανειοδότησης του ταμείου θα ικανοποιούνται με τη χρήση από τις αρμόδιες υπηρεσίες άλλων μεθόδων.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι πιστώσεις ύψους €580.000 που προτείνονται για την έκδοση εγκριθέντων δανείων αφορούν την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων του ταμείου για δάνεια που εγκρίθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 και των οποίων η απόσυρση θα συνεχιστεί κατά το 2009. Τα δάνεια αυτά εντάσσονται στο σχέδιο δανειοδότησης φοιτητών.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους το ταμείο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί, για να διαχειριστεί και να εισπράξει τα εκκρεμή υφιστάμενα δάνεια, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για αντιμετώπιση των καθυστερημένων και προβληματικών δανείων.

Στο στάδιο της συζήτησης οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι καταβάλλονται προσπάθειες για εξεύρεση τρόπων που θα αυξήσουν τις εισπράξεις από παλαιά και προβληματικά δάνεια και ότι σε πολλές περιπτώσεις λαμβάνονται δικαστικά μέτρα. Στο παρόν στάδιο γίνονται σχεδιασμοί για εκπόνηση κινήτρων είσπραξης. Το σύνολο των οφειλομένων από παλαιά δάνεια μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2008 ανερχόταν στο ποσό των €110.300.000, εκ των οποίων ποσό €73.000 αποτελεί το κεφάλαιο και τα υπόλοιπα καθυστερημένους τόκους και τόκους υπερημερίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων