Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2009 Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Ιανουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου προβλέπει για το 2009 δαπάνες ύψους €78.653.654 και έσοδα ύψους €76.095.000, τα κυριότερα των οποίων προέρχονται από τη λειτουργία των λιμανιών (€68.715.000).

Σημειώνεται ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πρόνοια για δημιουργία νέων θέσεων ή για αναβάθμιση υφιστάμενων θέσεων. Περαιτέρω, για το κονδύλι που αφορά την εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων Υπαλλήλων προτείνεται δέσμευση, ώστε το θέμα της δημιουργίας του εν λόγω ταμείου να επανεξεταστεί, όπως έχει κατατεθεί, στα πλαίσια του διαλόγου που αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και συντεχνιών σχετικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.

Οι κυριότερες πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αφορούν τα ακόλουθα:

· Τακτικές δαπάνες (€51.892.794).

· Γενικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (€23.060.860), οι κυριότερες των οποίων αναλύονται ειδικότερα στα ακόλουθα:

- Λιμάνι Λεμεσού (€14.700.000).

- Λιμάνι Λάρνακας (€300.000).

- Παλιό λιμάνι Λεμεσού (€5.700).

- Λιμάνι Πάφου (€450.000).

- Λιμάνι Βασιλικού (€370.860).

- Λιμάνι Λατσιού (€120.000).

· Δαπάνες χρηματοδοτήσεων (τόκοι για δάνεια και παρατραβήγματα) (€3.200.000).

· Απρόβλεπτα έξοδα (€500.000).

Ενημερώνοντας την επιτροπή για θέματα λειτουργίας των λιμανιών, οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφεραν τα ακόλουθα:

1. Στο λιμάνι Λεμεσού γίνονται έργα επέκτασης των κρηπιδωμάτων και υπάρχουν σχεδιασμοί για την αγορά δύο νέων κινητών γερανών και για την αγορά νέων ρυμουλκών, ενώ στο παλιό λιμάνι Λεμεσού ολοκληρώνονται οι σχεδιασμοί για αναβάθμιση/αξιοποίηση και τον Απρίλιο του 2009 αναμένεται η κατακύρωση των προσφορών.

2. Για το λιμάνι της Λάρνακας δεν υφίστανται προς το παρόν αναπτυξιακοί σχεδιασμοί λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών σε σχέση με τη διαδικασία κατακύρωσης προσφορών σε στρατηγικό επενδυτή για την αναβάθμιση του χώρου και τη δημιουργία μαρίνας. Υπάρχουν τρεις προσφοροδότες και αναμένεται νομική συμβουλή για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

3. Προωθείται η αναβάθμιση της αίθουσας επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού, οι τελικοί σχεδιασμοί θα ολοκληρωθούν το Μάιο του 2009 και τα κατασκευαστικά έργα θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2009. Στο παρόν στάδιο γίνεται χρήση της παλιάς αίθουσας επιβατών, για την οποία έχουν ήδη γίνει επενδύσεις λόγω της ανάγκης εναρμόνισης με τα απαιτούμενα από τη Συνθήκη του Σένγκεν.

Συναφώς με τα πιο πάνω, οι ίδιοι αρμόδιοι, αξιολογώντας τη θέση των κυπριακών λιμανιών έναντι των ανταγωνιστικών γειτονικών λιμανιών και του μεριδίου που έχουν στην περιφερειακή διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, δήλωσαν ότι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αρχή είναι το τουρκικό εμπάργκο που επιβλήθηκε το 1996. Αναμένεται, όπως ανέφεραν, ότι με την επέκταση του λιμανιού της Λεμεσού θα αρχίσει η χρήση του από συγκεκριμένες εταιρείες, με τις οποίες έγιναν ήδη σχετικές συνεννοήσεις, με πιο έντονους ρυθμούς και ότι το μερίδιο της Αρχής θα αυξηθεί κατά 600 000 εμπορευματοκιβώτια στο σύνολο των διακινούμενων εμπορευματοκιβωτίων στα γύρω λιμάνια (Αίγυπτος, Μάλτα, Πειραιάς, Ιταλία).

Οι ίδιοι αρμόδιοι διαβεβαιώσαν επίσης την επιτροπή ότι μετά τα μεγάλα προβλήματα που η Αρχή Λιμένων Κύπρου αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια, στο παρόν στάδιο η Αρχή παρουσιάζει οικονομική ευρωστία, έχει κέρδη €65 εκατομ. και το μικρό έλλειμμα που παρουσιάζεται στο φετινό προϋπολογισμό (€2 εκατομ.) θα εκταμιευθεί από το Πάγιο Ταμείο της Αρχής και θα τοποθετηθεί ανάλογα.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους της Αρχής Λιμένων Κύπρου επιπρόσθετα στοιχεία σε σχέση με την προγραμματιζόμενη εκβάθυνση και επέκταση του λιμανιού της Λεμεσού, όπως και για την προγραμματιζόμενη ανέγερση νέας αίθουσας επιβατών στο ίδιο λιμάνι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υπό την αίρεση της έγκαιρης κατάθεσης των πιο πάνω ζητηθέντων στοιχείων εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2009.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται επίσης την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του ίδιου προϋπολογισμού, ανεξαρτήτως της έγκαιρης ή μη κατάθεσης των πιο πάνω ζητηθέντων στοιχείων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων