Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Ιανουαρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας προβλέπει για το 2009 δαπάνες ύψους €3.451.690 και έσοδα ύψους €475.100, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από αναλύσεις που διενεργούνται από το Εργαστήριο Γάλακτος (€463.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του πιο πάνω οργανισμού για το 2009 αφορά δαπάνες προσωπικού (μισθοί και ημερομίσθια ύψους €2.410.739), ενώ από τις λειτουργικές δαπάνες που αφορούν το Εργαστήριο Γάλακτος οι κυριότερες έχουν ως ακολούθως:

· Επέκταση διαπίστευσης εργαστηρίου (νέες παράμετροι): €15.000.

· Μπουκαλάκια δειγματοληψίας και ετικέτες: €15.000.

· Χημικά υλικά: €50.000.

· Έλεγχος ποιότητας εργαστηρίου: €21.000.

· Αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους: €3.500.

· Απομάκρυνση τοξικών λυμάτων: €10.000.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που αφορούν το Εργαστήριο Γάλακτος, ύψους €288.000, προορίζονται για την αγορά οργάνων, ειδικότερα για την αντικατάσταση βασικού οργάνου που χρησιμοποιείται για την ανάλυση της χημικής σύστασης του γάλακτος (€250.000), και άλλου εξοπλισμού, όπως και μηχανογραφημένων προγραμμάτων για το Εργαστήριο Γάλακτος.

Ενημερώνοντας την επιτροπή για τη λειτουργία του οργανισμού, οι αρμόδιοι του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας δήλωσαν ότι εκκρεμεί η οριστικοποίηση του οργανογράμματος θέσεων του οργανισμού και ανέφεραν ταυτόχρονα ότι, αν καταστεί δυνατή η οριστικοποίησή του εντός του 2009, ο οργανισμός θα επανέλθει με συμπληρωματικό προϋπολογισμό στη Βουλή. Συναφώς, δήλωσαν ότι οι διαφορές που υπάρχουν με την κυβερνητική πλευρά αφορούν θέσεις στην πυραμίδα του οργανισμού και αιτήματα για αναβαθμίσεις.

Οι ίδιοι αρμόδιοι ενημέρωσαν επίσης την επιτροπή για άλλα ζητήματα ως ακολούθως:

1. Ο οργανισμός είναι συμβεβλημένος με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του κράτους και αμείβεται για τις εργαστηριακές αναλύσεις που διενεργεί στο γάλα, οι οποίες είναι όλες σχεδόν διαπιστευμένες από ελληνικό οργανισμό πιστοποίησης. Όπως ανέφεραν, επίκεινται άλλες τρεις διαπιστεύσεις αναλύσεων, το ίδιο το εργαστήριο είναι στην ολότητά του διαπιστευμένο για τη λειτουργία του, είναι όμως αναγκαία η διαπίστευση ξεχωριστά κάθε εργαστηριακής μεθόδου.

2. Οι αρμοδιότητες του οργανισμού περιορίζονται στον έλεγχο ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος, που επιβάλλονται μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένεται όμως ότι μέχρι το 2015 θα υπάρξει πλήρης κατάργηση των υφιστάμενων ποσοστώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε και θα πρέπει να εξευρεθούν άλλοι τομείς δραστηριοποίησης του οργανισμού.

Η επιτροπή ζήτησε περαιτέρω επεξηγήσεις από τους αρμοδίους για επιμέρους ζητήματα, όπως είναι η περίοδος διατηρησιμότητας του γάλακτος και ο τρόπος λειτουργίας των ποσοστώσεων. Συναφώς, οι παριστάμενοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι η ποσόστωση που αφορά την Κύπρο ανέρχεται σε 148,104 τόνους αγελαδινού γάλακτος (δεν υπάρχει ποσόστωση για το αιγοπρόβειο γάλα) και ότι καλύπτεται πλήρως η κατανάλωση σε παστεριωμένο γάλα. Με την υφιστάμενη ποσόστωση οι ολικές ανάγκες σε γάλα καλύπτονται μόνο στο 65%, οπότε είναι αναγκαίο κάποιες ποσότητες να εισάγονται από το εξωτερικό. Το σύστημα των ποσοστώσεων λειτουργεί με τη μέθοδο των εθνικών αποθεμάτων, τα οποία ο οργανισμός διαμοιράζει σε νέους επαγγελματίες ή σε μικρές μονάδες παραγωγής, ενώ μπορεί επίσης να λειτουργήσει και η αγορά ποσόστωσης μεταξύ παραγωγών. Όσον αφορά την περίοδο διατήρησης του γάλακτος, αυτή καθορίζεται βάσει εθνικού προτύπου στην ελάχιστη περίοδο των πέντε ημερών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας για το 2009, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2009 Νόμος του 2009».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων