Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Σοφοκλής Φυττής
Νίκος Τορναρίτης Ρούλα Μαυρονικόλα
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17ης Απριλίου 2008 και 15ης Ιανουαρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Ταμείου Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, αλλά κοινοποίησε αργότερα γραπτώς τις θέσεις της.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου για την προστασία και διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων, έτσι ώστε, για να επιτρέπεται η μεταφορά οποιουδήποτε κυνηγετικού όπλου, αυτό να πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι αποσυναρμολογημένο μέσα σε θήκη, όπως ήδη προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και επιπρόσθετα ο κάτοχός του να έχει εν ισχύι άδεια κυνηγιού.

Ειδικότερα, κρίθηκε αναγκαίο να αντιμετωπιστεί μέσω της πιο πάνω νομοθετικής ρύθμισης η ακόλουθη παρανομία: Κυνηγοί που δεν έχουν ανανεωμένη την άδεια κυνηγιού κυνηγούν κανονικά και, όταν κατά την προσέλευση ή αποχώρησή τους από τους κυνηγότοπους ελεγχθούν από τους θηροφύλακες ή τους αστυνομικούς και δεν έχουν στην κατοχή τους θήραμα ή φυσίγγια, προβάλλουν τη δικαιολογία ότι απλώς μεταφέρουν το όπλο τους αποσυναρμολογημένο μέσα σε θήκη, σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός κυνηγών να κυνηγά παράνομα, αλλά η καταγγελία εναντίον τους από τους αρμοδίους να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Θήρας και της Νομικής Υπηρεσίας να βελτιώσει περαιτέρω την τροποποιητική διάταξη του νομοσχεδίου, ώστε να συμπεριληφθεί σ’ αυτήν και η περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος του όπλου, παρ’ όλο που δεν έχει εν ισχύι άδεια κυνηγιού, θα επιτρέπεται να μεταφέρει το όπλο, εφόσον έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια μεταφοράς του, με βάση διατάξεις άλλης ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, η προσθήκη αυτή κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να ρυθμιστούν και ορισμένες περιπτώσεις που δεν αφορούν το κυνήγι, όπως για παράδειγμα η σκοποβολή, κατά τις οποίες όμως απαιτείται η μεταφορά όπλου.

Ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας επισήμανε στην επιτροπή την ανάγκη για άμεση προώθηση και ψήφιση του προτεινόμενου αυτού νόμου. Επιπρόσθετα, ο ίδιος δήλωσε ότι με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου συμφωνεί και η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής, οι εκπρόσωποι της οποίας δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν ενώπιον της επιτροπής. Γι’ αυτό και ο πιο πάνω εκπρόσωπος δεσμεύτηκε να ζητήσει από την εν λόγω ομοσπονδία να αποστείλει γραπτώς τις θέσεις της στην επιτροπή.

Στις 16 Ιανουαρίου 2009 η υπό αναφορά ομοσπονδία απέστειλε στην επιτροπή γραπτώς τις θέσεις της με επιστολή, όπου αναφέρεται ότι συμφωνούν με την τροποποίηση που επιφέρει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος με βάση τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στην ολομέλεια.

 

 

 

20 Ιανουαρίου 2009

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων