Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2009.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παραχώρηση αύξησης στις συντάξεις των συνταξιούχων κρατικών υπαλλήλων, ύψους ενάμισι τοις εκατόν (1,5%), από την 1η Ιανουαρίου 2009, με πρόνοια που εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στον περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμο του 2008 [Νόμος 49(Ι) του 2008].

Όπως είναι γνωστό, με την ψήφιση του υπό αναφορά νόμου παραχωρήθηκαν γενικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων, στα πλαίσια υλοποίησης συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ) για την παραχώρηση γενικών αυξήσεων στους μισθούς και στις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων του ίδιου ύψους και από τις ίδιες ημερομηνίες που συμφωνήθηκε να παραχωρηθούν στους υπαλλήλους των ημικρατικών οργανισμών, δηλαδή γενική αύξηση ύψους 2% από την 1η Ιανουαρίου 2008 και 1,5% από την 1η Ιανουαρίου 2009. Σημειώνεται ότι η συνεπαγόμενη δαπάνη για τους συνταξιούχους κρατικούς υπαλλήλους υπολογίζεται στα €4,1 εκατομ. και έχει ήδη περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

13 Ιανουαρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων