Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Τάκης Χατζηγεωργίου Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, έτσι ώστε να επεκταθεί το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων των κοινοτικών συμβουλίων από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν στην επιτροπή πως το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή προς υλοποίηση της υπ’ αριθμόν 62.124 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2005, η οποία αναφέρεται στην επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων των ημικρατικών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ δήλωσαν πως υιοθετούν πλήρως τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή, διατυπώνει τη θέση ότι διαφωνεί, ως θέμα αρχής, με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης γενικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν, ως θέμα αρχής, με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγούνται την καταψήφισή του.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία των μελών της, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009».

 

13 Ιανουαρίου 2009

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων