Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Τάκης Χατζηγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2008. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 14(στ) και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η ίδρυση του Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας του Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας κατά το πρότυπο αυτών που ισχύουν για τους εργάτες του εν λόγω συμβουλίου.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή υποστηρίζουν πως οι προτεινόμενοι κανονισμοί είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ της εργοδοτικής και της συνδικαλιστικής πλευράς, γι’ αυτό και συμφωνούν με τις πρόνοιές τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

3 Δεκεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων