Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέσεις Τεχνικού Επιθεωρητή και Αρχιεπιστάτη (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008» και «Οι περί Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Θέση Λειτουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2008»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Αριστοφάνης Γεωργίου
Τάσος Μητσόπουλος Άριστος Αριστοτέλους
Σωκράτης Χάσικος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2008.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός ειδικότερα των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Τεχνικού Επιθεωρητή και Αρχιεπιστάτη στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ώστε αυτά να εκσυγχρονιστούν, για να μη δυσχεραίνεται το έργο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία που συνοδεύουν τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες έπειτα από σχετική επιστολή της ΕΔΥ προς τον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας για τις πιο πάνω θέσεις είναι αναχρονιστικά και περιλαμβάνουν πρόνοιες που δυσχεραίνουν το έργο της, γι’ αυτό θα πρέπει να βελτιωθούν.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Α΄ [Κλ. Α11(ii)] στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η οποία δημιουργήθηκε με βάση τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007.

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία που συνοδεύουν τους υπό αναφορά κανονισμούς, η δημιουργία της εν λόγω νέας θέσης, η οποία είναι θέση προαγωγής, αποτελεί το πρώτο ανελικτικό επίπεδο στη δομή θέσεων Λειτουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι όλα τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

2 Δεκεμβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων